28 mars 2023

Svensk statlig förvaltningsmyndighet finner via Upgraded People AB sina nästa 2 experter och 1 administratör. Uppdragen förväntas att pågå under 8 månader, 1 år samt 3 månader.