30 juni 2023

En myndighet i Stockholm kommer under ett år att få hjälp av två arkitekter – en lösningsarkitekt som ska stötta deras digitaliseringsprogram och en informationsarkitekt som ska arbeta med bland annat begreppsmodellering, datamodellering och masterdatahantering.

Ett rederi har via oss hittat två konsulter som under sex respektive åtta månader kommer att arbeta med IT support som avser hårdvara och PowerBI.