14 september 2023

Två konsulter ska fram till årsskiftet arbeta hos en myndighet i Stockholm där de i första hans kommer att genomföra intervjuer för ett större projekt. En annan konsult ska även hen fram till årsskiftet att arbeta med en kommun och där verka som utredare för verksamheten.

Ett företag i Göteborg har hittat en resurs via Upgraded som i sin SME/Advisory-roll kommer att stötta dem med tekniska frågor.

En myndighet får under ett par månader hjälp av en konsult som ska kartlägga verksamhetens informationshantering och informationssäkerhet.