12 oktober 2023

Vi har hjälpt en myndighet i Stockholm att hitta en konsult som kartlägger tillgängliga utbildningar. Till samma myndighet har vi även bistått med en konsult för ett regeringsuppdrag och satt ihop ett UX-design team som ska arbeta på myndigheten till sommaren 2024. I Göteborg får en kund stöttning av en utvecklare inom Watson.