10 oktober 2023

Vi har matchat en konsult med en myndighet i Stockholm som kommer att fokusera på behovsanalys och kravställning fram till slutet av nästa år. Dessutom kommer denne att ansvara för att implementera lösningar för externa formulär och etablera smidig kommunikation med tredje part.

Vidare har vi även hittat en konsult som kommer att inneha rollen som software-ansvarig hos vår kund i Göteborg under ungefär ett år. Denna konsult kommer att vara en värdefull resurs för att säkerställa en smidig och effektiv utvecklingsprocess.