9 oktober 2023

Vi har hittat en konsult till vår bankkund i Stockholm som ska arbeta med bland annat Ciscoutrustning, routrar och switchar. En annan konsult ska leda arbetet med att standardisera mål och processer inom e-hälsa för en myndighet. Dessutom har två kravledare hittats för ett IT-projekt hos en annan myndighet i Stockholm. Slutligen kommer ett lärosäte att samarbeta med en konsult som ska bedöma införandet av en nationell modell för riskbedömning inom vården.