Uppdragsbeskrivning

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle Health ett digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl öppen- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya. För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en införandeledare till implementeringsteamet inom SDV Utrullning som tillsammans med teamet och de mottagande organisationerna (sjukhus, psykiatri och primärvårdsenheter inom såväl offentliga som privata utförare) ska driva den detaljerade planeringen, verifieringen och genomförandet av driftsättningarna av SDV.

Geografiskt utgår projektet från Medicon Village i Lund, driftsättningarna sker dock i hela Skåne, varför resor inom regionen förekommer. Du rapporterar till teamlead/projektledare för implementeringsteamet.

Rollen kräver stor noggrannhet samt förmåga att snabbt sätta sig in i olika problemområden, prioritera och driva aktiviteter.Du kommer att ha specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter kopplade till två olika områden.

Roll utifrån mottagande organisationer:

 • Tillsammans med Teamlead projektleda införandet av SDV hos Privata Vårdgivare
 • Stödja utrullningsledningen och projektteamet efter behov med projektledning före, under och efter utrullningen av SDV
 • Stödja i arbetet med att förbereda den digitala vårdmiljön och mottagande organisationer
 • Vara en öppen och tillgänglig kanal in i SDV-programmet för frågor och dialog som rör utrullningen
 • Bidra med SDV-programmets perspektiv i diskussioner och planering hos mottagande organisationer
 • Bidra till att utrullningsprojektet hos mottagande organisationer har rätt förutsättningar att planera

Roll utifrån SDV programmet:

 • Vara tillgänglig för mottagande organisationer för frågor och dialog som rör planering och utrullning av SDV
 • Säkerställa att identifierade och överlämnade aktiviteter som måste utföras i mottagande organisationer och i verksamheterna planeras och genomförs
 • Företräda mottagarens perspektiv i diskussioner, planering och framtagande av material från SDV-programmet
 • Säkerställa transparens och tillgänglighet av senaste information och dokumentation som rör utrullningen av SDV till mottagarna
 • Vara kontakten mellan SDV-programmet och mottagande organisationers utrullningsprojekt under och efter driftstart fram till SDV-förvaltning tar över
 • Säkerställa att material från SDV-programmet är enhetligt och anpassat till mottagaren

För denna roll krävs en person med:

 • Vana att jobba i större program/projekt med förmåga att hantera en komplex intressentmiljö
 • Goda ledaregenskaper med ett stort driv och förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
 • Strukturerad med en pragmatisk och lösningsorienterad inställning
 • God social kompetens och verbal kommunikationsförmåga

Det är även meriterande med tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom hälso- och sjukvård, förändringsarbete och större utrullningsprojekt/införande inom offentlig eller privat förvaltning.

Tillhör kategori
Uppdragsledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:16059

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2023-11-01

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.