Uppdragsbeskrivning

Vi söker en säkerhetsingenjör till ett mindre bolag i Göteborg som jobbar med självkörande teknik.

Skallkrav:

 • Experience in development of safety-critical products (ISO26262 or similar)
 • Master degree or similar in engineering with at least 3 years of documented experience
 • Autonomy, drive and ability to work in a team are key abilities
 • Good communication skills in English, both spoken and written
 • Ability to manage & support multiple activities (time management skills)
 • Erfarenhet av utveckling av säkerhetskritiska produkter (ISO26262 eller liknande)
 • Masterexamen eller liknande inom teknik med minst 3 års dokumenterad erfarenhet
 • Självständig, driven och förmåga att arbeta i grupp
 • God kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att hantera och stödja flera aktiviteter (tidsplaneringsförmåga)

Meriterande kunskaper och erfarenheter:

 • Erfarenhet inom fordonsindustrin
 • Low level embedded software development in C
 • Versionshanteringsverktyg
 • God kunskap om elektronik
 • Infineon Aurix
 • Motorstyrning
 • AUTOSAR
 • Diagnostik
Detaljer

Referens:17322

Ort: Göteborg

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-02

Slutdatum:Fortlöpande

Ansök senast:2023-09-27

Konsultförmedlare