Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en konsult i rollen som senior kravanalytiker. Uppdraget kommer att innefatta uppgifter inom många skilda områden, vilka ska tas fram och samordnas mellan såväl verksamhetsfrågor som IT-frågor. Du kommer att vara placerad på enheten för förvaltning och systemutveckling, på avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Upphandla rekryteringsfirma som ska bemanna med pool av bedömare
  • Ta fram / beskriva arbetssätt, regler och processer
  • Arbete med krav på tekniska lösningar för bland annat inloggning och behörigheter

Skallkrav:

  • Uppfylla kraven för kompetensnivå 3
  • Fyra års praktisk och dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i rollen som kravanalytiker
  • Tre års praktisk och dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva frågor som ett delprojekt (projektledning)
  • Tre års praktisk och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med verksamhetskrav och IT-krav

Börkrav:

  • Flera års erfarenhet av att ha arbetat med utveckling av processer och arbetssätt
  • Flera års erfarenhet av upphandlingar och kravställning mot externa leverantörer samt kunskap om och erfarenhet av LOU
Detaljer

Referens:17931

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-09

Slutdatum:2024-10-09

Option:2026-10-09

Ansök senast:2023-09-26

Konsultförmedlare