Uppdragsbeskrivning

Vår kunds finansavdelning befinner sig mitt i en spännande transformation med målsättning att framtidssäkra verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta med en högre flexibilitet (vid förändringar i affär och regelverk). Inom Finance Operation, som är ansvariga för legal finansiell rapportering, arbetar de med målsättningen om en standardiserad och effektiv finansiell rapportering med hög kvalité i leveranser. Förflyttningen omfattar alltifrån process, arbetssätt, information och systemlösningar.

Kunden kommer att implementera ett nytt ekonomisystem under 2023/2024 i ett projekt som bedrivs i ett antal områden tillsammans med extern leverantör. Leverantören är engelsktalande, varför all kommunikation och dokumentation sker på engelska i projektet, i övrigt är kundens koncernspråk svenska. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten, leverantör, lösningsarkitekt, informationsmodellerare etcetera.

Vi söker en systemspecialist med uppgift att leda arbetet med att utveckla och implementera deras ekonomimodell och ekonomisystem i en av arbetsströmmarna inom projektet. Ditt primära fokus är att leda en arbetsström inom projektet som ansvarar för implementation av kundens ekonomimodell. Datamodellen är central i detta arbete varför kunskap och erfarenhet krävs inom området, då detta är styrande för arbetet med bokslut och rapportering bolag och koncern samt intern rapportering.

Det innebär att kunskap måste finnas i såväl ekonomi som teknik. Du ska kunna kommunicera med redovisningsspecialister som har djup kunskap inom olika områden. Du är en person som förstår helheten och har förmåga att koppla helhet till underliggande detaljer och kunna förklara detta ur ett verksamhetsperspektiv. Det är en stor fördel om du arbetat med de olika regelverken IFRS och Solvency II för såväl bank som försäkring, men även med intern rapportering.

Skallkrav:

  • Erfarenhet av bolagsredovisning av försäkringsverksamhet och bank
  • Erfarenhet av deltagande i implementering av ett ekonomisystem (redovisning)
  • Erfarenhet av processer för såväl legal redovisning som rapportering bolag och koncern, IFRS Solvency II
  • Kunskap i olika regelverk för såväl bank som försäkring
  • Kunskap i såväl ekonomi som teknik
  • Flytande tal och skrift på svenska och engelska

Börkrav:

  • Erfarenhet av arbete med informationsmodell/begreppsmodell inom redovisning
  • Erfarenhet av systemet Workday Financials
  • Erfarenhet av funktionella tester i ett ekonomisystem
  • Erfarenhet av projektledning

När det kommer till dina personliga egenskaper, söker vi dig som är driven, ansvarfull, har god kommunikationsförmåga och är kvalitetsmedveten med förmåga att skapa struktur.

Detaljer

Referens:18094

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-02

Slutdatum:2024-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.