Uppdragsbeskrivning

Som projektledare hos denna kund ansvarar du för att leda och driva allt ifrån mindre och större uppdrag och verksamhetsprojekt till avancerade tekniska systemutvecklingsprojekt.

För detta specifika uppdrag söker vi en IT-projektledare som ansvarar för att driva en arbetsström inom ett strategiskt viktigt molninitiativ. Huvudansvaret är att säkerställa en migrering av två data warehouse-applikationer som för närvarande befinner sig i en on-premise miljö (Microsoft Analytics Platform System ”APS”) och som ska flyttas över till en molnlösning. Du förväntas ansvara och driva planeringen av detta arbete samt säkerställa genomförande, förberedelse för produktion samt livscykelhantering inom ramen för projektets mål i fråga om leveranstid, kvalitet och kostnader.

IT-projektledaren för denna arbetsström rapporterar till huvudprojektledaren och har en nära dialog med projektets referensgrupp för att säkerställa framdrift och tydlighet i beslutspunkterna under genomförandet av denna migrering.

Du ansvarar även för att:

 • Framtagen/beslutad lösningsarkitektur implementeras
 • Migreringsplanen förhåller sig till beroenden av andra arbetsströmmar i huvudprojektet
 • Migreringsplanen förhåller sig till beroenden inom affärsenheterna i fråga
 • Rätt kompetenser och resurser är tillgängliga under de olika faserna av migreringsarbetet
 • Förändringar, till följd av migreringen, kommuniceras och hanteras gentemot slutanvändarna av lösningen

Skallkrav:

 • 9-12 år som konsult inom aktuellt område
 • God erfarenhet av att leda projekt/arbetsströmmar som innefattar migrering av befintlig applikation ”as-is” till ny molnlösning ”to-be”
 • God erfarenhet av att kommunicera med olika typer av expertroller (både tekniska och affärsrelaterade roller)
 • God erfarenhet av att arbeta i en stor organisation med många olika affärsenheter och intressenter
 • Microsoft Azure Synapse
 • DW/BI-lösningar
 • Erfarenhet av att ansvara, planera, leda och genomföra migreringar från on-premiselösningar till molnlösningar

Börkrav:

 • Microsoft Analytics Platform System (APS)
 • Microsoft Power BI
 • Arkitekturarbete inom DW-området
Detaljer

Referens:18146

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-01

Slutdatum:2024-03-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.