Uppdragsbeskrivning

I denna roll kommer du att arbeta med införande och operationalisering av övergripande test-strategi. Du kommer att vidareutveckla befintligt övergripande ramverk för test-strategi till att bli mer hands-on och instruktivt för teamen för att kunna säkerställa levererans med en hög produktkvalitet. Beaktande skall tas till att kunden arbetar agilt med en verksamhetstransformation, det vill säga inte bara levererar IT-lösningar. Under uppdragets tid kommer en full produktionssättning ske för första gången i området där test-verksamheten kulminerar.

Som testledare hos vår kund leder du tester och ansvarar för att testarbetet når uppsatta mål. Du säkerställer även att det finns en relevant testmiljö, definierar mätmetoder, utvecklar, dokumenterar och implementerar testplaner, samt utformar testprocedurer. Vid behov deltar du även i det operativa testarbetet och ansvarar även för att bidra till processförvaltningen med förbättrings- och förändringsförslag främst avseende tillverknings- och projektstyrningsprocessen.

Du kommer att arbeta inom följande arbetsområden (fler kan tillkomma):

 • Built-In Quality
 • Shift-Left (hitta felen tidigt och kunna rätta till med mindre omarbete)
 • Gränsvärden, ytterligheter och rainy-day scenarios
 • Cross-team testande
 • Peer-review/buddy-system/oberoende tester
 • Skapa ägarskap i teamen, ge teamen förutsättningar att lyckas
 • Funktionellt, icke-funktionellt
 • Automatiserat vs manuellt testande
 • Azure DevOps

Leverans sker i form av dokument som beskriver omsättningen i praktik för teamen (på teamnivå, olika team kommer sannolikt ha lite olika typer av testverksamhet), en eller flera testrapporter av utförda tester inför produktionssättning samt att teamen kan beskriva sin testverksamhet. Omfattande samverkan med teamen kommer ske för att dels utbilda, styra, stötta, coacha i syfte att operationalisera strategin. Du som person måste vara en erfaren testledare i högkomplexa arkitekturer och systemlandskap med mycket integrationer och beroenden, men med fokus på att leda andra till att uppnå en högre nivå av test-förmåga.

Skallkrav:

 • Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 • Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet
 • Har befunnit dig på nivå 3 under minst 2 år (nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område)
 • Tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Arbetar med mycket stor självständighet
 • Flytande i svenska och engelska
Detaljer

Referens:19093

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:Omgående

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.