Uppdragsbeskrivning

Vår kund behöver en konsult som kan driva tjänsteområdet framåt. Utifrån kompetens inom området e-tjänsteplattform och integrationstjänster ska du driva förvaltningen av området samt driva arbetet med upphandlings- och transiteringsprojekt. Du kommer ha ett nära samarbeta med tjänsteområdesansvarig som stöttar och fattar beslut.

IT-enheten består av 25-30 medarbetare varav 11 av dem tillhör IT-support, 8 är tjänsteområdesansvariga och 4 är förvaltningsledare IT – som verkar som bryggan mellan IT och verksamhet. Övriga roller på IT-enheten är bland annat Change Manager, processledare, ekonom, IT-chef, IT-supportchef, gruppchef mfl. Kundens IT-drift är outsourcad via olika IT-leverantörer och indelad i flertalet olika tjänsteområden. Förvaltning av dessa områden sker av tjänsteområdesansvariga inom IT-enheten, som ingår i den administrativa avdelningen på kommunledningskontoret.

Dina ansvarsområden:

 • Leda och prioritera arbetet inom tjänsteområdet
 • Styra den/de leverantörer som levererar tjänsterna inom ditt tjänsteområde
 • Nära samarbete med IT-arkitekt, övriga tjänsteområdesansvariga, förvaltningsledare IT och leverantörernas IT-tekniker
 • Skapa och arbeta gentemot en årlig förvaltningsplan
 • Uppföljning av avtal och licenser
 • Kravställning vid upphandling inom tjänsteområdet
 • Driva och genomföra upphandling inom tjänsteområdet i projektform
 • Driva transiteringsprojekt inom tjänsteområdet
 • Kontinuitetsplan (mellan tjänsteområdet och leverantör)
 • Underhålls- och kapacitetplan (livscykelhantering)
 • Budget, prognos och ekonomisk uppföljning
 • Förvalta tjänsteportfölj och tjänstekatalog
 • Kravställa och följa upp operativa processer mot IT-support och driftleverantörs supportfunktion
 • Omvärldsbevakning inom tjänsteområdet
 • Delta vid allvarliga incidenter samt vid krishantering inom området
 • Driva arbetet genom fokus på viktiga nyckeltal, där det är möjligt
 • Planera, delta och stötta i planering och förändring i IT-projekt
 • Rapportera till gruppchefen för infrastruktur- och leveransstyrning

Skallkrav:

 • Minst 8 års erfarenhet från liknande roll
 • Erfarenhet av upphandlingar enligt LOU
 • Erfarenhet av transiteringar
 • Högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning eller erfarenhetsnivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • Erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalsuppföljning inom IT
 • Erfarenhet och förståelse i att hantera komplexa avtal inom IT-området
 • Kunskap och erfarenhet av outsourcad IT-drift/att arbeta i en beställarorganisation
 • Tekniskt kunnig inom IT-infrastruktur både generellt och specifikt
 • Lösningsfokuserad och prestigelös
 • Har en naturlig förmåga att skapa struktur och ordning
 • Kommunicerar på ett klart, tydligt och strukturerat sätt
 • Självständig men tvekar inte att ta in stöd eller råd från andra
 • Har god samarbetsförmåga internt och externt

Börkrav:

 • Dokumenterad erfarenhet av arbete inom hela eller delar av kompetensområdet e-tjänsteplattform och integrationstjänst
 • Erfarenhet av IT-arbete inom offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet
 • Kompetensnivå som är högre än nivå 3
Detaljer

Referens:19149

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-16

Slutdatum:2024-10-15

Option:2026-10-31

Ansök senast:2023-10-02

Konsultförmedlare