Uppdragsbeskrivning

Vår kunds arbetsuppgifter för detta uppdrag kan komma att förändras under uppdragstiden. Du kommer att ha rollen som teknisk projektledare / Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker i utredningar inom området Identitet och åtkomst samt stödja förvaltning i frågeställningar rörande IdP och elektroniska underskrifter.

Uppdraget kräver att du besitter hög kompetens inom projektledning och identitet och åtkomst. I rollen kommer konsulten behöva agera med flera olika medarbetare och chefer inom hela bolagets organisation. Du förväntas sammansätta och leda teamet för att driva strategiarbetet. Uppdraget omfattar bland annat att driva strategi arbetet och leverera en slutgiltig strategi för IdP och en rekommendation om vägen framåt. Företagets ledning ska utifrån strategin kunna fatta beslut.

Du ska minst utföra följande under hela avtalstiden:

 • Leda arbetet med att ta fram en strategi för företagets framtida IdP/ IdP:er
 • Leda arbetet med att ta fram en kravställning för framtida IdP/ IdP:er utifrån beslutad strategi
 • Stödja företagets förvaltning inom området Identitet och åtkomst i komplexa frågeställningar
 • Ta hänsyn till kundens beställarförmåga i en komplex multisourcad utvecklingsmiljö, förvaltning och drift
 • Kan även komma att omfatta att leda framtagandet av framtida lösning för IdP: IdP:er

Skallkrav:

 • 6 års erfarenhet av att leda utvecklingen av IdP (Identity provider) lösning
 • 6 års erfarenhet av att leda flera olika team inom en organisation och externa parter mot samma mål
 • 3 års erfarenhet av framtagandet för lösningar som följer Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst för nationell eHälsa i Sverige
 • 3 års erfarenhet RIV Tekniska anvisningar för nationell eHälsa i Sverige
 • 2 års erfarenhet av framtagande för lösningar som följer Referensarkitektur för elektronisk underskrift och stämpel för nationell eHälsa i Sverige
 • Deltagit i minst 1 arbete med lösningar som omfattat minst 2 av följande teknologier: SAML2, OAuth2.0 eller OIDC
Detaljer

Referens:25434

Ort: Stockholm

Omfattning:50%

Startdatum:2023-12-02

Slutdatum:2024-09-30

Option:2025-09-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.