Uppdragsbeskrivning

Vår kunde har idag ett behov av en likriktad och gemensam ärendehanteringsprocess inom logistik, för att möjliggöra enklare tvärfunktionellt samarbete med butiken i fokus.
En ny gemensam ServiceNow-modul är en del av implementationen, men också införandet av nya processer och arbetssätt inom ärendehantering.

Projektet har som mål att implementera en ny gemensam ServiceNow-modul, som därmed ersätter de två olika moduler som används idag samt implementera nya processer och arbetssätt i verksamheten. Fokus ligger på användarvänlighet och effektiv och enhetlig ärendehanteringsprocess där det finns möjlighet att skicka ärenden mellan berörda avdelningar. Därmed möjliggörs effektivare tvärfunktionellt samarbete och forma logistiks ärendehantering som en enhet.

Målbild projekt: En användarvänlig, effektiv och enhetlig ärendehanteringsprocess kross interna avdelningar, med butiken i fokus och med en hög kundnöjdhet. Datadriven organisation med verktyg och arbetssätt som ger transparens och överblick och möjliggör ständiga förbättringar

Organisationen söker en Junior Projektledare. I nuläget använder företagets 2 separata ärendehanteringssystem som behöver integreras i ett system.
Uppgiften är att sammanföra dessa system och säkerställa en smidig övergång. Detta kommer att vara konsultens ansvar. Kommer också innefatta logistiskt ansvar. Detta är en mer klassisk PL-roll.

Önskad förmåga och erfarenhet:

 • Projekt inom ärendehanteringssystem, gärna kopplat till ServiceNow
 • Processarbete och processimplementering i verksamheter
 • Agila och traditionella arbetssätt
 • Driva projekt där både leverantör och verksamheten är involverade
 • Snabbt ta in nya fakta och vid behov prioritera och planera om
 • Arbeta i/mot stora komplexa organisationer med många intressenter såväl verksamhet som IT-organisation
 • Förståelse för förändringsledning inom projekt

Personliga egenskaper och förmågor:

 • Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar
 • Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar
 • Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer
 • Har förmåga att kommunicera lika obehindrat uppåt i organisationen som med utvecklingsteam samt till leverantörer
 • Strukturerad och med erfarenhet att sätta tydliga, förankrade planer
 • Kan kommunicera, presentera och föra fram budskap på ett tydligt och involverande sätt
 • Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer

Skallkrav:

 • Jobbat med Servicenow
 • Du vågar testa och vågar att misslyckas
 • Nyfiken, flexibel och framåt
 • Inte någon som sitter på sin kammare utan är social och framåt
 • Lyhörd och positiv attityd samt vilja att se möjligheter
Detaljer

Referens:25519

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-12-01

Slutdatum:2024-07-01

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.