Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker nu efter team som ska kunna fylla flera roller.
Rollerna där en konsult ska offereras per (1) konsult per roll är: Mjukvaruarkitekt (nivå 5) Infrastrukturarkitekt (nivå 5) Senior Utvecklare (nivå 5).
Rollen där två (2) konsulter ska offereras per konsultroll är: Lösningsarkitekt (nivå 5) – här efterfrågas två (2) konsulter

Senior mjukvaruarkitekt
Som konsult för rollen Mjukvaruarkitekt, ska minst uppfylla samtliga nedanstående ska krav. Du ska tydligt kunna framföra hur samtliga skallkrav nedan uppfylls.

Du ska ha minst 7 års erfarenhet av fullstackutveckling i:

 • C#
 • JavaScript
 • SQL
 • jQuery

Du ska besitta djup kunskap:

 • Visual studio
 • Azure DevOps
 • Arbeta med Git
 • Att integrera med REST-basreade WebAPI:er

Skallkrav:

 • Minst 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult utfört uppdrag inom Microsoft
 • Infrastrukturplattform (Windows/SCCM/Active Directory/Windows Azure m.m.)
 • Minst 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult utfört uppdrag som omfattat utvecklingsprojekt avseende stödverktyg kring Microsoft Endpoint Manager/Microsoft Configuration Manager och klienthantering
 • 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult självständigt och i team, utvecklat verktyg för klienthantering och Configuration Manager i följande utvecklingsspråk: C# och C++
 • 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult utfört uppdrag inom klientinfrastruktur och utveckling av verkstygsstöd för regioner och kommuner
 • 1 års erfarenhet av att arbeta med React och FluentUI
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med JavaScript, .Net Framework/.Net Core, SQL samt integration mot Microsoft System Center Configuration Manager
 • 3 års erfarenhet av att arbeta med:
 • Microsoft Azure DevOps
 • GIT som versionshanterare

Senior Infrastrukturarkitekt
För rollen som Senior Infrastrukturarkitekt, ska minst uppfylla samtliga nedanstående skallkrav. Du ska tydligt kunna framföra hur samtliga skallkrav nedan uppfylls.

Skallkrav:

 • Minst 10 års erfarenhet av uppdrag inom Microsoft infrastrukturplattform
  (Windows/SCCM/MIM/Active Directory/Windows Azure m.m.)
 • Minst 10 års erfarenhet av att vara ansvarig för att leda utveckling av lösningar, processer samt lett förändringsprojekt inom Microsoft infrastrukturplattform
 • Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt avseende stödverktyg kring Microsoft Endpoint Manager/Microsoft Configuration Manager och klienthantering
 • Minst 5 års erfarenhet om klientplattformskomponenter, framför allt Sysman.
 • MVP certifiering inom Enterprise Mobility
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)

Senior Utvecklare

För rollen som Infrastrukturarkitekt, ska du minst uppfylla samtliga nedanstående skallkrav. Du ska tydligt kunna framföra hur samtliga skallkrav nedan uppfylls.

Du ska ha minst 7 års erfarenhet av utveckling i:

 • C#

Skallkrav:

 • Minst 18 månaders erfarenhet av att integrera fullstacks utveckling mot Microsoft System, Center Configuration Manager samt Intune/Entra
 • Minst 18 månaders erfarenhet av: Visual studio, Azure DevOps, Arbeta med Git och integrera med REST-basreade WebAPI:er
 • Minst 18 månaders erfarenhet av arbete inom serverinfrastruktur och utveckling av verkstygsstöd för regioner och kommuner
 • Minst 18 månaders erfarenhet av att arbeta med klientplattformskomponenter, framförallt Sysman
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med Windows 10 eller senare och dess komponenter
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft infrastruktur
 • Minst 18 månaders erfarenhet av att utveckla klientplattformskomponenter inom offentlig sektor
 • Minst 18 månaders erfarenhet av att arbeta med: Microsoft Azure DevOps och GIT som versionshanterare

Senior lösningsarkitekt
Här efterfrågas 2 konsulter som Senior lösningsarkitekt. Respektive konsult ska uppfylla minst samtliga nedan ställda skallkrav. Du ska tydligt kunna framföra hur samtliga skallkrav nedan uppfylls.

Skallkrav:

 • Minst 5 års erfarenhet av uppdrag inom Microsoft infrastrukturplattform
  (Windows/SCCM/MIM/Active Directory/Windows Azure m.m.)
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbetat med kundnära implementationsprojekt avseende stödverktyg kring Microsoft Configuration Manager och klienthantering
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med klientinfrastruktur och utveckling av verkstygsstöd för regioner och kommuner
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med klientplattformskomponenten Sysman
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med kundnära implementation av
  klientplattformsverktyg inom offentlig sektor
Detaljer

Referens:25590

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-01-01

Slutdatum:2024-10-31

Option:2026-10-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.