Uppdragsbeskrivning

Detta arbete kommer ske i en miljö där vår kund kontinuerligt strävar efter att automatisera och effektivisera våra bygg-, test- och releaseprocesser. Som en del i deras kvalitetsarbete så ska all kod granskas av någon annan än den som producerat den. I uppdraget förekommer att granska övriga utvecklares kod för att säkerställa god kvalitet. Du ska även presentera utfört arbete för dels den interna arbetsgruppen men även för kunder och kravställare.

Uppdraget omfattar:

 • Support: Informerar löpande och svarar på frågor till kunderna via funktionsbrevlådan
 • Driva utvecklingen framåt för existerande fullstack-lösningar byggda på .Net plattformen
 • Genom nära samarbete med kunder och områdesexperter ska nya och existerande lösningar drivas framåt
 • Arbeta med agila arbetsprocesser med mycket eget ansvar

Du ska ha minst 7 års erfarenhet av fullstackutveckling i:

 • C#
 • JavaScript
 • SQL
 • jQuery

Du ska besitta djup kunskap:

 • Visual studio
 • Azure DevOps
 • Arbeta med Git
 • Att integrera med REST-basreade WebAPI:er
  Offererad konsult ska ha:
 • Minst 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult utfört uppdrag som omfattat utvecklingsprojekt avseende stödverktyg kring Microsoft Endpoint Manager/Microsoft Configuration Manager och klienthantering
 • Minst 5 års erfarenhet inom vilken offererad konsult självständigt och i team, utvecklat verktyg för klienthantering och Configuration Manager i följande utvecklingsspråk: C# och C++
 • Minst 5 års erfarenhet inom klientinfrastruktur och utveckling av verktygsstöd för regioner och kommuner
 • Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med React och FluentUI
 • Minst 5 års erfarenhet om klientplattformskomponenter, framför allt Sysman
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med JavaScript, .Net Framework/.Net Core, SQL samt integration mot Microsoft System Center Configuration Manager
 • Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft Azure DevOps och GIT som versionshanterare
Detaljer

Referens:25594

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-01-01

Slutdatum:2024-10-31

Option:2026-10-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.