Uppdragsbeskrivning

Vår kund har behov av 1 konsult inom området uppdragsledning. Du kommer leda större och mindre uppdrag inom organisationens verksamhetsområdena. Fler uppdrag pågår parallellt och som uppdragsledare samordnar man uppdragen inom IT. Man leder även ett av teamen som arbetar i dessa uppdrag. Du kommer primärt att arbetsledas av enhetens chef och enhetens tjänsteansvariga. Uppdragen är kopplade till deras upphandlade system med målet att ha en aktiv, kvalitativ och effektiv livscykelhantering och utveckling av dem.

Som uppdragsledare ansvarar man för att operativt leda, guida och utveckla ett leveransteam, så att uppsatta mål nås. Man koordinerar och leder uppdragen internt på IT, vilket även innebär ett tätt samarbete med infrastruktur-, plattform- och integrationsteamen. Man följer löpande upp tidsplan och resultat och kommunicerar progress och behov av stöd till ledningsgrupp och styrgrupper. Man samarbetar tätt med enhetschefer och tjänsteansvariga på IT men även med sitt team och berörda verksamhetsrepresentanter utanför IT. I rollen förväntas man även dela kunskap och erfarenheter till andra på organisationen både muntligt och skriftligt, vilket innebär att man ansvarar för att skapa och/eller upprätthålla dokumentation.

Uppdraget omfattar 75-100%, under de första 6 månader kommer vara på 100% men kan variera mellan 75% – 100% under uppdragets gång. Arbetet utförs i huvudsak på plats i kundens lokaler i Norrköping men viss möjlighet till distansarbete kan finnas.

Skallkrav:

 • 4 års erfarenhet av att uppdragsleda eller projektleda IT-projekt, IT-uppdrag eller utvecklingsinitiativ med ansvar för uppföljning och rapportering av tid och resultat
 • Du ska ha arbetat som uppdragsledare IT, projekt- eller delprojektledare IT, förvaltningsledare IT eller i en IT-nära ledarroll som organisationen bedömer som likvärdig i minst 2 referensuppdrag
 • Utfört senaste 5 åren inom rapportering till styrgrupper eller motsvarande och innefattat koordinering av flertalet aktiviteter samt arbetsledning
 • Goda kunskaper i svenska

Börkrav:

 • Minst 2 års erfarenhet inhämtad under de senaste 10 åren av att leda arbete kopplat till införande eller livscykelhantering av externa leverantörers IT-system
 • Erfarenhet inhämtad under de senaste 5 åren  från minst 1 uppdrag omfattande minst 6 månader inom IT-infrastrukturområdet
 • Minst 6 månaders erfarenhet inhämtad under de senaste 5 åren från ett uppdrag inom IT- och informationssäkerhetsområdet

Önskvärda egenskaper:

 • Kan kommunicera på ett sätt som gör dig förstådd genom organisationens alla delar
 • Har lätt för att skapa nya relationer
 • God samarbetsförmåga
 • God analytisk förmåga
 • Är lösningsfokuserad
 • Är hjälpsam och delar gärna med sig av sina kunskaper och idéer
Detaljer

Referens:26362

Ort: Norrköping

Omfattning:75-100%

Startdatum:2023-12-11

Slutdatum:2024-12-11

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.