Uppdragsbeskrivning

Vår kund är i behov av en konsult med rollen Kravanalytiker till arbete inom helhetsleveransen mot deras domäner. Du kommer, tillsammans med ett utvecklingsteam, arbeta med de högst prioriterade leveranserna inom dessa domäner och kommer primärt att arbetsledas av enhetens tjänsteansvariga och chef.

Du kommer att ingå i ett team som arbetar med livscykelhantering (vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling) av ett antal egenutvecklade IT-system. Enheten har även ansvar för ett antal inköpta system och konsulten kan även bli involverad i kravanalys i samband med upphandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens representanter och det är viktigt att förstå de underliggande processerna i verksamheten, men också på IT, för att anpassa kraven i enlighet med dessa.

Arbetsuppgifter:

 • Samla in och sammanfatta behov från verksamheten på olika sätt, t ex hålla ihop möten och workshops, visualisera krav samt arbeta med t ex flödesbeskrivningar och prototyping
 • Bryta ner behov från verksamheten till krav i utvecklingsteamet och reda ut om frågetecken uppstår
 • Bidra i övergripande teamaktiviteter såsom att hålla i sprintplanering och refining
 • Stötta i framtagandet av testfall ihop med främst testaren. Bidra i att utveckla kravprocessen inom IT-avdelningen tillsammans med IT-avdelningens kravmedarbetare

Skallkrav:

 • Relevant akademisk utbildning inom IT-området eller erfarenheter du byggt upp under många års arbete inom IT-området som Sjöfartsverket bedömer som likvärdiga
 • 5 års erfarenhet av att arbeta teambaserat med agila metoder
 • 5 års erfarenhet av kravhantering och dokumentation och visualisering av krav
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • Förmåga att skapa och genomföra, för tjänsten, relevanta arbetsuppgifter självständigt
 • Konsult nivå 3, lägst Kompetensnivå 3

Börkrav:

 • Minst 2 års erfarenhet av att arbetat med utveckling av arbetssätt och metoder inom kravhantering
 • Kunskaper inom UX/användbarhet
 • Erfarenhet av att jobba med krav i ärendehanteringssystem som Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande
Detaljer

Referens:26364

Ort: Norrköping

Omfattning:100%

Startdatum:2024-01-15

Slutdatum:2025-01-15

Option:2026-01-15

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.