Uppdragsbeskrivning

Kund inom bank till oss söker en senior agil coach som kan agera såväl mentor som coach i syfte att hjälpa organisationen i sin förflyttning till ett agilt tankesätt och arbetssätt. Du ska ha erfarenhet av, och vilja arbeta med, strategiska och taktiska frågeställningar för bankens transformation i sin helhet såväl som att stötta, guida och utbilda individer, team, tågledning och ledare i agilt arbetssätt och SAFe som ramverk.

Som agil coach har du en nyckelroll i införandet av agilt arbetssätt på banken och uppstarten av deras agila tåg (ART). Du kommer lägga merparten av din tid på att stötta tågledningen till ett specifikt tåg i sin uppstart samtidigt som du håller nära och tät dialog med dina agila coach-kollegor i bankens transformationsteam. Både för stöd och bollplank, men även för att säkra bankgemensamma lösningar i den utsträckning det är lämpligt. Du förväntas starkt bidra till att skapa driv i tågetableringen.

Rätt personliga egenskaper är vitala. Dem behöver en driven och ansvarstagande individ, som har lätt för att kommunicera och som pedagogiskt kan stötta deras medarbetare i en komplex förflyttning och kan bidra till att skapa driv och framdrift i bankens tågetablering. Du ska vara trygg i din kompetens samt ha en ödmjuk framtoning och bidra till att dem effektiviserar deras utveckling och lever deras kulturkod (se i förfrågan bifogad bild).

Du har dokumenterad erfarenheter både från en chefsroll i linjen och från en ledande roll i ett agilt tåg samt att du har erfarenhet från IT-utveckling inom banksektorn.

Arbetsuppgifter:

 • Stötta, coacha och utbilda individer, team, tågledning och ledare i lean-agilt arbetssätt och SAFe som metod
 • Påvisa och hjälpa till att lösa s k ”anti patterns” som motverkar ett effektivt agilt arbetssätt
 • Identifiera, och guida verksamheten i, anpassningar av befintliga processer, arbetssätt, verktyg, organisation och samarbeten utifrån agila behov
 • Agera motor och skapa driv i tågetablering
 • Utbilda i, och arbeta för, införandet av agila principer, kultur, beteende och mindset. Ta fram utbildningsmaterial och hålla utbildning när så krävs.
 • Arbeta för att bankens införande följer ”best practise” inom lean-agilt arbetssätt, bank och koncern.
 • Driva utredningar/dialoger med enheter/personer inom områden som påverkas av transformationen.
 • Vid behov facilitera agila ceremonier för att praktiskt visa hur de kan gå till, som ett steg i utbildningsresan.
 • Bidra med kunskap och erfarenhet från hur andra företag har löst utmanande frågor och hanterat agila transformationer.
 • Påvisa vikten av mätetal och uppföljning, och aktivt arbeta mot etablering av mätetal i tågen/teamen/banken.
 • Identifiera och påvisa hinder för bankens lean agil

Skallkrav inom erfarnheter:

 • SAFe Practise Consultant (SPC) med gedigen erfarenhet av att arbeta i en regelstyrd organisation som använder SAFe som ramverk
 • Prestigelös och pragmatiskt med erfarenhet av arbete med utveckling av människor, team och organisationer
 • Förändringsledning
 • Agil utveckling i distribuerade team
 • Arbete i organisation som gjort förflyttning från PM3 struktur till SAFe
 • Identifiera och lösa komplexa problem
 • Starta agila releasetåg enligt SAFe
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Börkrav:

 • Praktisk erfarenhet av agil portföljstyrning i ett större företag
 • IT-utveckling inom banksektorn
 • Praktisk erfarenhet från ledande roller inom ett agilt tåg, eller chefsroll linjen

Vem du är:

 • Du ska ha hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
 • Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet
 • Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område
 • Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år
 • Tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Du är van att jobba självständigt
Detaljer

Referens:26383

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-01-09

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.