Uppdragsbeskrivning

Denna roll omfattar att stödja Intraservice med tekniskt kunnande inom design, konfiguration och programmering i den fortsatta utvecklingen av organisationens IoT- och City information plattformar. Dessa möjliggör kommunikation mellan sensorer och Backend system, hantering av sensordata, integration av sensordata med befintligt verksamhetssystem och publicering av sensordata på en datapubliceringsplattform.
Lösningen har byggts på OpenShift containerplattform med öppenkällkod. FIWARE-teknologi, dess datamodeller och moduler för hantering av IoT appliceras. Det kommer att finnas behov av anpassning och vidareutveckling av plattformen och dess komponenter utifrån nya krav.

De behov som flera av kundens verksamheter har gällande att kunna ansluta sensorer, enheter och utrustning till organisationens IT-nätverk och till internet är en del av arbetet med digitaliseringen. Detta uppdrag syftar till att bidra med nytta till det målet, med att utvärdera sensorer, integrera sensordata med befintliga verksamhetssystem och konfigurera/utveckla stabila och robusta plattformar för IoT och CIP.
Förväntade nyttor och effekter av uppdraget är en robust och stabil IoT plattform, möjligheter till utbyte och analys av data och att skapa förutsättningar för behovsbaserat arbetssätt.

Arbetsuppgifter:

 • Vidareutveckling av befintlig uppsättning av befintlig arkitektur utifrån befintlig målarkitektur
 • Säkerställer att korrekta prioriteringar och vägval görs genom att sammanställa underlag där olika perspektiv värderas
 • Säkerställer att lösningen designas så att de ligger i linje med identifierade verksamhetsbehov, gällande standarder och principer
 • Säkerställer att riktlinjer för informationssäkerhet efterlevs
 • Stödja Intraservice med design, konfigurering och utveckling av programvara baserad på öppen källkod, som kombinerar komponenter som möjliggör anslutningen av IoT- enheter med Context Information Management och Big Data-tjänster i molnet
 • Framtagning och anpassningar av API:er för datahantering och datautbyte för smarta städer som följer riktlinjer som Sverige och EU förespråkar som till exempel NGSI V2 och NGSI-LD samt OpenAPI specifications
 • Utveckling av kommunikationsmoduler med hjälp av open source och kommunikationsprotokoll som MQTT/MQTT-SN
 • Delta i möten och workshops kring IoT, integration, datapublicering och anpassningar av verksamhetssystem
 • Bidrar till att utveckla metodik, verktyg och processer för tjänsten
 • Etablera goda förvaltningsprinciper
 • Identifierar och dokumenterar lösningen (konfigurationer, system och rutiner) som krävs för att få förvaltningsbar helhetslösning
 • Utbildning och överlämning

Leverabler för uppdraget är bland annat:

 • Exekverbara moduler för IoT och CIP med tillhörande källkod och dokumentation
 • Dokumenterade utvecklade API:er och moduler
 • Principer och arkitektur för utveckling av IoT och CIP med tillhörande dokumentation
 • Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen utföras i Intraservice lokaler, då samarbete med projektledare, projektdeltagare, arkitekter och andra kollegor krävs

Tjänsten omfattar 30–80% av en heltidstjänst från 2024-01-01 till 2025-05-31. Initialt kommer behovet vara ca 30% av en heltidstjänst men över tid kunna öka till 60–80 %, efter beställaren behov.

Detaljer

Referens:26387

Ort: Göteborg

Omfattning:80%

Startdatum:2023-12-01

Slutdatum:2025-05-31

Option:2026-05-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.