Uppdragsbeskrivning

Kund till oss är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom Digital Infrastruktur och primärt inom projektet City Information Plattform men även inom andra planerade projekt.

I rollen ingår att:

 • Agera Projektledare inom Digital Infrastruktur för projektet City Information Plattform
 • Ta fram direktiv och projektplaner
 • Prioritera, planera och följa upp projekt/uppdrag
 • Säkerställa att vi gör rätt saker mot projektens/uppdragens mål
 • Säkerställa att projekt/uppdragsteamen har rätt förutsättningar för att lyckas
 • Leda dagliga avstämningsmöten med projekt/uppdragsteamen i syfte att säkerställa att medlemmar känner att de gör rätt saker och hanterar rätt uppgift
 • Eskalera eventuella risker/hinder som kan hindra projekt/uppdragsteamen från att uppnå sina mål
 • Samverka med intressenter
 • Löpande avstämning med enhetschef, projektägare och styrgrupp
 • Löpande avstämningar med berörda tjänsteleveranser/projekt/interna uppdrag
 • Hemvist för resursen kommer att vara på enheten Projekt och Kompetens. Uppdragsgivare och projektägare finns inom digital infrastruktur
 • Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet av Projektledning inom IT området
 • Erfarenhet av Projektledning inom Smarta staden
 • Högskoleutbildning med inriktning på IT eller kompetens som vi bedömer likvärdig
 • Kompetens tillhörande upphandling och utvärdering
 • Erfarenhet från stora komplexa organisationer >15 000 användare
 • Kompetens tillhörande IT teknisk infrastruktur
 • Kompetens tillhörande IT systemutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av att presentera inför verksamhetens ledningsgrupp
Detaljer

Referens:26392

Ort: Göteborg

Omfattning:80-100%

Startdatum:2023-12-31

Slutdatum:2024-12-31

Option:2025-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.