Uppdragsbeskrivning

Vår kund bedriver ett komplext och stort IT-projekt vars syfte är att ta fram ett gemensamt systemstöd för underhåll i standardsystemet IBM Maximo. Genom att samla information om anläggningen och om underhållsåtgärderna i ett gemensamt systemstöd kommer organisationen att kunna planera, beställa, leda och följa upp underhållsverksamheten på ett mer effektivt sätt.

En viktig del i uppdraget är att förstå verksamhetens behov, utveckla och anpassa IBM Maximo och andra systemkomponenter och veriera systemets funktioner.

Till arbetet med GUS söker dem därför utvecklare, testare och en uppdragsledare som kan samordna planera och leda uppdrag som samlar alla testaktiviteter vid övergripande tester som acceptanstester.

Arbetsuppgifter:

  • Planering, samordning och ledning av det övergripande uppdraget för test och acceptanstester
  • Säkerställa progress i arbetet uppdragets leveranser så som teststrategier och testplaner
  • Kommunikation med utvecklare, användare, kravägare och andra intressenter
  • Säkerställande av progress kopplat till test och dokumentation inom uppdraget
  • Säkerställa progress i arbetet med att planering, deisgn och genomförande av uppdragets testaktiviteter
  • Säkerställa progress i uppdragets leveranser i form av att vidmakthålla och utveckla all dokumentation så som testfall och systemförändringar

Utöver kunskaper och erfarenhet motsvarande valt område och roll enligt ramavtalet gäller följande preciserande krav för detta uppdrag:

  • 5 års erfarenhet av planering, samordning och ledning av uppdrag där leveranserna omfattar test, verifiering, kravtolkning, testplanering och testdokumentation vid införande av Maximo
  • 5 års erfarenhet av Scrum eller annan agil systemutvecklingsmetod
  • 2 års erfarenhet av Azure Devops  eller motsvarande
  • Ditt språk är svenska
Detaljer

Referens:26629

Ort: Borlänge, Örebro

Omfattning:80-100%

Startdatum:2024-01-01

Slutdatum:2025-01-03

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.