Uppdragsbeskrivning

Vi söker förstärkning till vår kund inom deras Change Management-teamet avseende Communication Lead, där rollen som nu söks ska ansvara för kommunikation och förändringsledning inom ”NEK”, ”Nytt Ekonomisystem” och utgör ett delinitiativ inom kundens transformationsinitiativ ”STAR”.

Ansvarsområden inom rollen:

 • Sammanhållande målgrupper/intressenter, analysera förändring intressenter nuläge (nuvarande systemlösningar) och (framtida systemlösning Workday) för vidare kommunikation/förändringsledning till dessa
 • Framtagande av en detaljerad kommunikationsplan (inkl kommunikationsstrategi), fånga kommunikationsbehov samt föreslå tidplan med aktiviteter från nu tills dem går live mot prioriterade målgrupper/intressenter
 • Då kommunikation har en tät koppling med förändringsledning ska dessa aktiviteter samplaneras
 • Omfatta kommunikation/förändringsledning om t ex systemet Workday, processer, utbildningsaktiviteter, go-live plan, funktionell förändringsanalys samt förändringsledning

Kommunikation/förändringsledning:

 • Aktivt arbeta med förändringsledning mot olika intressentgrupper och medarbetare. Bl.a. genom kommunikation kring förändringsresan till samtliga som påverkas av förändringen
 • Ta fram presentationer för kommunikations/förändringsledningsinsatser, formulera budskap för alla kanaler till intressenter på olika nivåer där input även kommer från andra strömledare/delprojektledare
 • Leverera kommunikation, ex. om utbildningsaktiviteter, funktionell förändringsanalys, Go-live plan, processer, vad, var, när, hur

Om projektet:
StAR (Styrning, Analys & Rapportering) möjliggör ett modernt och framtidssäkrat Finance och är ett av två koncernprogram inom kunden för transformation av verksamheten. Transformationen innebär en förflyttning mot förbättrad styrning och uppföljning, säkerställande av processen för finansiell rapportering med tillhörande IT-stöd, samt bidrar till ökad kvalité i informationsförsörjningen. Nytt Ekonomisystem (NEK) där valet föll på systemet Workday är ett delinitiativ inom STAR och syftar till att:

 • Framtidssäkra och effektivisera bokslut och rapportering
 • Arbeta bort avstämningar och manuella moment
 • Övergå till en ny modern molnbaserad lösning

NEK-projektet påbörjades i mars 2022 och är planerat att gå live i maj 2024. Omfattning önskas till 100%, vilket eventuellt kan diskuteras vid rätt kandidat.

Skallkrav:

 • Erfarenhet av förändringsledning inom en expert-nivå
 • God förmåga att tillämpa och förstå kommunikationsaspekterna i förhållande till olika intressentgrupperingar
 • God förmåga att hantera motstånd och skapa delaktighet och motivation hos samtliga medarbetare som berörs
 • Förmåga att kunna hantera motstridigheter och andras starka viljor inom en expert-nivå
 • Erfarenhet av intern kommunikation inom ramen för stora projekt

Personliga egenskaper:

 • Pragmatisk, flexibel och prestigelös
 • Strukturerad
 • Positiv attityd, engagemang och stark vilja att bidra till projektets framgång
 • God förmåga att hålla kontaktytor inom och utanför projektet som kräver god samarbetsförmåga och taktkänsla
Detaljer

Referens:26715

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-12-01

Slutdatum:2024-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.