Uppdragsbeskrivning

Kund till oss söker en Dataskyddssamordnare som kan ingå i CISO-organisationen. För att lyckas i rollen har du en doer mentalitet, lätt att lära och en god övergripande förståelse för bankverksamhet inkluderat produkter och regulatoriska krav inom banksektorn. Du har en stark integritet och dessutom är du en god kommunikatör och diplomat som på ett effektivt och engagerande sätt förmedlar slutsatser.
Du fokuserar på lösningar snarare än problem samt strävar efter att tänka nytt där så behövs. Du har förmågan att se lösningar i komplexa frågeställningar.

Rollen ansvarar för att:

 • Implementera processer inom dataskydd och planera dataskyddsarbetet.
 • Ta fram och upprätthålla plan för områdets arbete med anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen.
 • I första linjen kontrollera och följa upp arbetet med dataskydd.
 • Stödja verksamheten och risk manager med att identifiera och rapportera dataskyddsrisker
 • Rapportera om efterlevnad och effektivitet i dataskyddsarbetet
 • Identifiera brister i efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Identifiera risker inom dataskydd för behandling av personuppgifter
 • Upprätthålla förmåga att identifiera incidenter inom verksamheten och ge stöd inom områdets hantering av personuppgiftsincidenter
 • Stödja verksamhet i dataskyddsfrågor
 • Tillse att relevanta roller inom verksamheten upprätthåller lämplig utbildning och kompetens inom dataskyddsfrågor

Vem du är:

 • 5 års erfarenhet från liknande tjänster, alternativt i rollen som konsult inom området
 • Relevant akademisk utbildning
 • God kunskap om Dataskyddsförordningen
 • God kunskap om IT-styrning samt kunskap om-/erfarenhet av förvaltning och uppföljning inom domänen
 • Förståelse för och erfarenhet av att arbeta i beställarfunktion
 • Erfarenhet av projektledning och/eller managementconsulting samt förändringsledning
Detaljer

Referens:26987

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:Omgående

Slutdatum:Fortlöpande

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.