Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en Projektledare inom IT till sitt team i Stockholm.

Kundens  IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta dagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. För att möjliggöra systematiska och strukturerade leveranser i pågående och kommande projekt med IT-påverkan samt säkerställa god effekthemtagning, söker kund nu en IT-projektledare för att förbättra processer och systemstöd inom ITSM.

Som IT-projektledare kommer konsulten ansvara för styrning och planering, uppbyggnad av struktur, ansvara för programmets/projektens leverans inom tid, samt kostnad och resultat gentemot beställare och styrgrupp. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektresurser för att kunna bidra till den totala leveransen inom projektet. Som projektledare förväntas konsulten också hantera och facilitera externa intressenter som har beroenden till projektet.

Projekten kan komma att omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna/externa resurser inom IT, varför kund vill att konsulten är van att arbeta i team med andra projektledare, lösningsarkitekter och krav- & testledare. Konsulten är ansvarig för den tekniska framdriften och rapporterar löpande till sin projektägare och styrgrupp. Kund ser gärna även att konsulten som projektledare innehar tidigare arbetslivserfarenhet eller kunskaper inom upphandling samt har arbetat med verksamhetsarkitektur. Konsulten ska ha god kännedom om IT processer och systemstöd och vi ser det också som meriterande med erfarenhet av implementation av ärendehanteringssystem för ITSM.

I arbetsuppgifterna ingår också förankring i organisationen samt överlämning till en förvaltningsorganisation. Som stöd har konsulten projektmodellen PPS som i delar är anpassad till kunds behov. Utöver PPS styrs kunden som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner.

Arbetsuppgifter:

 • Som IT-projektledare kommer konsultens arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
 • Ett helhetsansvar för projekts tidplan, budget, resursallokering och resultat
 • Leda projektteam för att utveckla och implementera nödvändiga arbetsprocesser och rutiner
 • Koordinera verksamhetskrav med verksamhet, IT och andra stödfunktioner
 • Planera, följa upp och rapportera projekts progress till styrgrupp
 • Hantera risker i projekt enligt Svenska kraftnäts rutiner
 • Planering, uppföljning och kommunikation av aktiviteter inom projekt
 • Ha kontinuerlig dialog med projektets arbets- och referensgrupp (produktägare, projektteam, utvecklingsteam och förvaltningsorganisation)
 • Stötta projektteam och andra projektledare/beställare i att identifiera förändringsaktiviteter och ta fram underlag som behövs enligt ovanstående premisser och kunds anvisningar samt styr- och projektmodeller
 • Det kan även bli aktuellt i uppdraget att ingå/stötta andra projekt.

Skallkrav:

 • Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data eller systemvetenskap
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren som IT projekt- eller programledare för komplexa verksamhetsprojekt/program och IT-projekt/program
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet från tekniskt komplexa IT- och verksamhetsprojekt, med samverkan mellan verksamhet, drift, förvaltning, program/projekt samt leverantör (Behöver verifieras med 2 referensuppdrag som tydligt ska framgå i cv)
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete i en organisation som nyttjar förvaltningsmodellen PM3
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av PPS, PROPS, XLPM eller liknande som nyttjad projektstyrningsmodell
 • Minst 3 års erfarenhet av projektledning enligt agilt arbetssätt, t.ex. SAFe eller SCRUM.
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet de senaste 5 åren av IT-uppdrag på myndighet eller statligt ägt bolag

Meriterande:

 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av upphandlingar (behöver verifieras med minst ett referensuppdrag)
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att leda projekt för ärendehantering inom ITSM i offentlig sektor, myndighet eller statligt affärsverk (behöver verifieras med minst ett referensuppdrag)
 • Projektledning av minst 5 implementationer av standardsystem de senaste 10 åren
 • Tidigare arbetslivserfarenhet (verifieras genom certifikat, kursintyg eller tidigare uppdrag) från att ha arbetat med verksamhetsarkitektur, t.ex. kartläggning av en verksamhet
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet av elbranschen
Detaljer

Referens:34814

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-04-01

Slutdatum:2025-03-31

Option:2026-03-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.