Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker en Lösningsarkitekt till ett uppdrag i Borlänge, Dalarna. Genomförandet av uppdraget ska i huvudsak ske i kundens lokaler i Borlänge eller enligt överenskommelse.

Uppdraget som lösningsarkitekt innebär att planera, leda och dokumentera aktiviteter inom aktuella upphandlingar samt vid behov till system-förvaltningen av kollektivtrafikens IT-miljö. Aktiviteter kan bestå av exempelvis informationsflödesanalys, systemkartläggning, lösningsdesign samt kravställning till upphandlingsunderlag. Pågående förändringsprojekt där upphandlingar ingår, där vi idag bedömer att vi har behov av lösningsarkitekt är; upphandling av nytt Trafikavtal samt upphandling av nytt systemstöd för biljetthantering i kollektivtrafiken. Notera att dessa förändringsprojekt och upphandlingar är exempel på uppdrag där upphandlad lösningsarkitekt kan ingå, men att omprioritering och omplanering inom ramen för ovan beskrivet behov kan medföra andra uppdrag än just dessa.

Under avtalstiden kan det komma att bli aktuellt med andra uppdrag hos regionen, inom det angivna kompetensområdet och kravprofil

Skallkrav:

  • Minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt
  • Offererad konsult ska ha genomfört minst två (2) uppdrag där informationsflödesanalys, integrationsarkitektur, systemkartläggning, lösnings-design samt kravställning till upphandlingsunderlag ingått.

Börkrav:

  • Offererad konsult bör ha erfarenhet från arbete inom regional verksamhet
  • Offererad konsult bör ha erfarenhet av lösningsarkitektur kopplat till systemstöd för biljetthantering i kollektivtrafik
  • Offererad konsult bör ha erfarenhet av Sparx Enterprise Architect eller annat motsvarande verktyg för modellering av arkitektur.
Detaljer

Referens:38880

Ort: Borlänge

Omfattning:50-100%

Startdatum:2024-03-25 eller så snart som möjligt

Slutdatum:2024-12-31

Option:Upp till 36 månader

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.