Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Teknisk Projektledare BI till vår kund. Uppdraget består av att leda, koordinera och att samtidigt ta arkitektrollen i projekt och aktiviteter inom beslutsstödsobjektet. Primärt kommer fokus ligga på projektet kopplat till journalsystemsbytet inom hälso- och sjukvården. Du kommer att bli en del av teamet och arbeta tätt tillsammans och stötta teamets arkitekter, förvaltningsledningen och övriga roller i objektet.

Bytet av journalsystem inom hälso- och sjukvården sker i samverkan med 8 andra regioner och en ambition är att samverka i den grad det är möjligt kring arkitektur och utveckling och dra nytta av andras erfarenheter inom området. Så uppdraget kommer att innebära många kontakter både intern och externt.

I din roll kommer du förutom att leda också delta i design och arkitekturarbetet av lösningen samt att arbeta nära och stötta utvecklarna i sitt arbete med att implementera lösningen.

Skallkrav:

  • Krav 1: Efterfrågad konsult ska uppfylla kompetensnivå 4 (utifrån kompetensnivå 4 i ramavtalet):

Kunskap – Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området

Erfarenhet – Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.

Ledning – Tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – Mycket stor

  • Krav 2: Efterfrågad konsult ska ha genomfört minst två (2) större och komplexa uppdrag där konsulten haft en ledande roll vid genomförandet.
  • Krav 3: Offererad konsult ska ha minst sex (6) års erfarenhet av Business Intelligence på Microsofts BI-plattform
  • Krav 4: Offererad konsult ska ha en dokumenterad erfarenhet av rollen som senior BI-arkitekt. (Motsvarande minst kompetensnivå 3 i ramavtalet)

Referensuppdrag: Leverantören ska redovisa ett (1) referensuppdrag för offererad konsult som ska vara av liknande karaktär enligt denna avropsförfrågan och ej vara äldre än tre (3) år räknat från anbudstidens utgång.

Börkrav:

  • Erfarenhet av uppföljning inom Hälso- och Sjukvård och journalsystemen TaceCare och/eller Cosmic
  • Erfarenhet av Agila Arbetssätt
  • Erfarenhet av Kravfångst/Kravanalys
Detaljer

Referens:40366

Ort: Delvis distans, Falun

Omfattning:50-100%

Startdatum:ASAP

Slutdatum:2024-12-31

Option:36 mån

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.