Uppdragsbeskrivning

Vår kund behöver en senior entreprenadupphandlare som kan starta omgående.

Distansarbete:
Enligt överenskommelse med kund , ska konsulten kunna vara på plats en del av tid

Uppdragets omfattning är 100% per vecka för stöd med mallar, rutiner och arbetssätt avseende främst entreprenadupphandlingar vid en kommun. Uppdraget omfattar stöd för upphandlande avdelning i hela upphandlingsprocessen. Tiden fördelas utifrån verksamhetens behov.

Krav på leverans:
1) Arbetet bedrivs tillsammans med entreprenadupphandlare hos kunden. Konsulten har ett ansvar för att självständigt kunna leda och driva fram goda resultat utifrån uppdragets omfattning.
2) Konsulten ska följa Kundens interna riktlinjer, tillämpa Kundens mallar och upphandlingsprocess samt följa beslutsordningen för upphandlings-ärenden.

Skallkrav:

  1. Minst 5 års erfarenhet av entreprenadupphandling (*Två (2) referenter ska anges som konsulten samarbetat med länge (tidigare chef eller längre kundrelation). Referenten kan komma att få lämna en personbedömning av konsulten. )
  2. Konsulten ska ha tidigare erfarenhet av upphandling av entreprenader och fastighetsrelaterade tjänster inom kommun, stat eller region. Minst 5 års erfarenhet.
  3. Konsulten ska ha haft huvudansvar/helhetsansvarig för upphandlingsdelarna i tidigare uppdrag. Gedigen kunskap inom LOU.
  4. Konsultens CV med utbildning och erfarenhet
  5. Konsulten ska självständigt kunna arbeta i upphandlingsverktyget Tendsign. Minst 2 års erfarenhet.
  6. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet med stora och komplexa entreprenadupphandlingar.

Handlingar som ska ingå i offert:

  • CV
  • Referensförteckning
  • Övrigt / Annat: Lista med genomförda upphandlingar, vilken beställande myndighet, upphandlingsvärde, datum för genomförande.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här: https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:41370

Ort: Delvis distans, Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-03-15

Slutdatum:2024-06-15

Option:Ja

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.