Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Biträdande Migreringsledare till vår kund. Uppdraget omfattar ett delprojekt som syftar till att stödja de organisationer (till stor del regioner och kommuner) som är anslutna till katalogtjänsten så att migrering av deras data kan ske enligt plan till den nya plattformen. I rollen som Biträdande Migreringsledare ingår bland annat framtagande av planer, utförande och uppföljning av aktiviteterna som ingår i konsumentmigreringar. Konsulten förväntas arbeta i team och på ett strukturerad sätt självständigt leverera olika delmoment inom ramen för uppdraget.

Planeringen under uppdragets gång sker tillsammans med flera intressenter, så som migreringsledaren, migreringsgruppen och självfallet berörda konsumenter. Konsulten förväntas under uppdraget att på ett pedagogisk sätt, kunna kommunicera relevanta tekniska frågeställningar som förutsätter att konsulten har teknisk kompetens. Datat som ska migreras under uppdraget innehåller känsliga personuppgifter. Konsulten kommer behöva hantera personuppgifter med följsamhet till GDPR under uppdragets gång.

Skallkrav:

 • Minst ett (1) års erfarenhet av att använda adekvata databasverktyg; exempelvis MongoDB och/eller DirX.
 • Minst två (2) års erfarenhet av kommunikation och planering av migreringsaktiviteter gentemot externaintressenter.
 • Minst varit ansvarig för framtagande av pedagogiska presentationer med tekniskt innehåll och hålla tekniska presentationer inom ramen för två (2) enskilda projekt.
 • Minst aktivt deltagit i en teknisk roll i ett (1) projekt som omfattat större (Komplexa & affärskritiska) migreringar med ”produktionsaspekten” i fokus, dvs plattformsbyte ”under drift”.
 • Minst arbetat i ett (1) projekt som omfattat hantering av personuppgifter och GDPR.
 • Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta i verktygen Jira och Confluence.
 • Minst arbetat två (2) med framtagande av planering och administrering av olika data i Excel.
 • Minst arbetat i ett (1) år med ritverktyg för att beskriva systemsamband och flöden, exempelvis Lucid charts.

Mervärde (bedöms på intervju):

 • Förmedla teknisk innehåll pedagogiskt
  Konsultens förmåga att på ett stringent och målgruppsanpassat sätt kommunicera och förmedla teknisk innehåll på ett pedagogisk sätt som framkommer under intervjun vilket gör det högst sannolikt att uppdraget leder till en leverans med mycket god kvalitet.
 • Kunskap om hantering av personuppgifter
  Konsulten kan på ett tydligt sätt förklara hanteringen av känsliga personuppgifter och kan beskriva lärdomar från tidigare hantering vilket gör det högst sannolikt att uppdraget leder till en leverans med mycket god kvalitet.
 • Kompetens inom området katalogtjänster
  Konsulten kan på ett tydligt sätt förklara hur hen har arbetat med katalogtjänster, vilket gör det högst sannolikt att uppdraget leder till en leverans med mycket god kvalitet.
 • Samarbetsförmåga med flera externa parter
  Konsulten kan på ett tydligt sätt beskriva hur tidigare samarbeten gått till, vad som uppnåtts, utmaningar och lärdomar vilket gör det högst sannolikt att uppdraget leder till en leverans med mycket god kvalitet.
Detaljer

Referens:45442

Ort: Stockholm

Omfattning:50%

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.