Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en IT-arkitekt till vår kund. Uppdraget omfattar stöd för genomförandet av en förstudien för IT-drift. Målet med uppdraget är att bistå verksamheten med ta fram en nulägesanalys och översikt på centrala förmågor och viktiga GAP hos deras nuvarande externa IT-drift. Uppdraget är av tidskritisk karaktär och ska vara slutförd inom projektets tidsram. Verksamhetens externa IT-drift består övergripande både av linux baserade kontainerlösningar (kubernetes) med mikrotjänster samt traditionella Windows-lösningar med VmWare virtualiseringsplattformar som stöd.

Uppskattningsvis är uppdragets omfattning ca 350 timmar. Det krävs en viss flexibilitet eftersom omfattningen kan variera löpande. Omfattningen är endast en uppskattning, fördelningen och omfattningen kan komma att utökas eller minskas i omfattning under avtalstiden.

Skallkrav:

  • Minst fem (5) års erfarenhet av IT-arkitektur och systemlösningar inom infrastruktur/IT-drift
  • Minst arbetat i två (2) år med Hybridlösningar (Onprem, IaaS, PaaS, SaaS, XaaS)
  • Minst fem (5) års erfarenhet av uppdrag inom container lösningar (kubernetes) och micro tjänster
  • Minst haft en teknisk roll i två (2) uppdrag inom säkerhetslösningar för säker IT-drift
  • Minst haft två (2) uppdrag inom vilken konsulten ansvarat för hanteringen av moderna plattformar för infrastruktur/IT-drift
  • Minst två (2) uppdrag ska ha omfattat framtagande av en ritning för att leda till en nulägesanlys som resultat samt framtagandet av nulägesanalysen
  • Minst haft ett (1) uppdrag som omfattat framtagande av en transformationskarta
  • Minst ett (1) projekt erfarenhet av att arbeta med arkitektur och systemlösningar för IT-drift inom området offentlig sektor

RERENSUPPDRAG:

För offererade konsulter för rollen ska anbudsgivaren inkomma med två (2) referensuppdrag per konsult.
Referensuppdraget får vara pågående och inte äldre än tre (3) år från sista anbudsdag.
Anbudsgivaren ska redovisa att offererade konsulter uppfyller kraven på referensuppdraget nedan genom att bifoga ifyllda bilagor.

Nedan krav ska uppfyllas i referensuppdraget:

  • Referensuppdraget ska ha omfattat en ledande arkitektroll och hybridlösningar inom område Hälsa och Sjukvård i offentlig sektor.
  • Referensuppdraget ska ha omfattat en ansvarig roll i ett transformationsprojekt från en gammal arkitektur till en ny.

FIKTIVT UPPDRAG:
Fiktivt uppdrag skall skickas med i anbud, se underlag

Detaljer

Referens:45745

Ort: Stockholm

Omfattning:350 timmar

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2024-09-30

Option:2024-11-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.