Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi efter en engagerad, driven och lyhörd IT-arkitekt.

Skallkrav:

 • Certifierad IT-arkitekt.
 • Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Du ska trivas med att vara föredragande i grupper.
 • Relevant högskoleutbildning såsom kandidatexamen i datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande certifikat och arbetslivserfarenhet.
 • Stark analytisk och konceptuell förmåga att identifiera, strukturera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav, samt i samarbete med andra arkitekter ta fram tekniska lösningar utifrån dessa krav.
 • Minst tio års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur och design av komplex IT-infrastrukturförvaltning.
 • Arbetserfarenhet av framtagning och dokumentering av design av IT-arkitektur för IT-system som hanterar skyddsvärd information.
 • Minst tre års sammanlagd arbetserfarenhet av IT-arkitektur och IT-säkerhet inom komplexa IT-infrastrukturförvaltning. Arbetserfarenheten ska vara erhållen under de senaste fem åren.
 • Arbetserfarenhet av kravinsamling från verksamheten för vidare omsättning till funktionella och icke-funktionella krav på en teknisk lösning.

Börkrav:

 • Erfarenhet av arbete inom IT- och TELCO-området.
 • Tidigare erfarenheter som IT-arkitekt inom politiskt styrda organisationer.
 • Väl bekant med ramverket ITIL.
 • God kännedom och förståelse för designmönster inom integration.
 • God kännedom inom infrastrukturella frågeställningar.
 • Dokumenterad erfarenhet av TOGAF.
 • Arbetserfarenheter av att både ta fram, bereda och avdöma designärenden för infrastruktur och IT-säkerhet.
 • Arbetserfarenhet av hot-, risk- och sårbarhetsanalyser i komplex IT-infrastrukturförvaltning. Arbetserfarenheten bör vara erhållen under de senaste fem åren.
 • Arbetserfarenhet av att samarbeta med verksamheten för att kravställa på både framtagningen av IT-infrastrukturlösningar och IT-säkerhet.
 • Tidigare erfarenhet av arbete i ett gemensamt arkitekturrepository.
 • God förmåga att hantera komplexa strukturer och bryta ner dessa i hanterbara leverabler.
 • Erfarenhet av arbete i en stor organisation.
 • Positiva referenser från utförda liknande uppdrag eller arbetsuppgifter.

Personliga egenskaper:

 • Har styrkor inom att samarbeta och verka i en självstyrande grupp.
 • Delar med sig av sina idéer och lösningsförslag, samt inkluderar ett informations- och verksamhetsperspektiv då resultatet kommer att påverka arbetsprocesser och arbetssätt.
 • Förmåga att skapa struktur för hur den strategiska arkitekturen bryts ned, prioriteras och detaljeras i flera olika men sammanhållna leveranspaket av lösningsarkitektur.
 • Kan leda och koordinera ett team av arkitekter.
 • Du ska vara driven, lyhörd, stresstålig eller ha erfarenhet av att arbeta agilt.
Detaljer

Referens:46270

Ort: Göteborg

Omfattning:100% varav 25% på distans

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2025-02-28

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.