Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Upphandlingskonsult till vår kund. Konsulten ska projektleda och medverka i upphandling (från start till implementering av signerat avtal med leverantör) av verksamhetssystem till inköpsenheten.

Inköpsenheten önskar att verksamhetssystemet för upphandling och avtal kan implementeras mot kommunens inköpsstödsystem där upphandling pågår och beräknas vara klar under maj 2024. Vidare önskas implementering mot kommunens ärendehanteringssystem, Ciceron, implementering mot kommunens e-arkiv lösning samt implementering av Power BI eller motsvarande. I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för detta samt kartlägga behoven.

Skallkrav:

  • Minst 8 års erfarenhet av inköps- och upphandlingsverksamhet
  • Erfarenhet av att genomföra upphandlingar av upphandlingsverktyg
  • Stor erfarenhet av projektledning inom inköp- och upphandling
  • Goda kunskaper och erfarenheter om upphandlingslagstiftningen
  • Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
  • Ha kunskap om den kommunala beslutprocessen

Börkrav:

  • Erfarenhet av att arbeta med inköp- och upphandlingsverksamhet inom kommunala sektorn
  • Relevant utbildning
Detaljer

Referens:46449

Ort: Stockholm

Omfattning:60%

Startdatum:2024-04-15

Slutdatum:2025-12-31

Option:2026-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.