Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en UX-Designer till vår kund. Verksamheten utvecklar nu sin kommunikation med utlandsmyndigheterna. Det intranät där utlandsmyndigheterna får stödmaterial och information behöver förbättras. Målet är att utlandsmyndigheternas arbete genom det ska underlättas.

Konceptarbetet för det nya intranätet har kommit en bra bit. UX-designer, grafisk formgivare och frontendutvecklare arbetar tillsammans med att utifrån insikter om användarnas behov skissa på konceptet och utveckla det i deras CMS Sitevision. Verksamheten behöver resursförstärkning med en konsult som tar över ansvaret för UX-delen i arbetet.

Konsulten ska utifrån ett redan framtaget insiktsmaterial, vissa designramar och en påbörjad design skapa ett detaljerat designunderlag (interaktionsdesign) för utveckling av användargränssnitt som ger en bra användarupplevelse. Den grundläggande målgruppsanalysen är genomförd, men kompletterande målgruppskontakter kan konsulten komma att genomföra. Konsulten ska också planera och genomföra användbarhetsutvärderingar genom prototyper och kodade gränssnitt med målgruppen – samt uppdatera designunderlaget utifrån insikter som kommer ut från utvärderingarna i en itererad arbetsprocess.

Konsultens kunskapsbas är väl grundad i designområdet UX-design. Konsulten kommer att använda sin erfarenhet av webbprojekt för utvärdering av olika lösningar.

Konsulten kommer att genomföra användbarhetsutvärderingar på både svenska och engelska. I konsultens uppdrag ingår att utföra konceptdesign, interaktionsdesign, detaljdesign, prototyping, användbarhetstester och andra relevanta metoder och angreppssätt inom UX-området. Visst målgruppsarbete (UX-research) kan behöva göras också i form av t.ex. intervjuer, workshops, card sorting.

Konsulten kommer att använda designverktyget Adobe XD.

Konsulten kommer att arbeta i en kreativ designprocess enligt modellen ”double diamond” eller liknande.

Webbplatsen omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och ska tillgänglighetssäkras. Konsulten kommer att behöva tillämpa de tillgänglighetskrav (enligt standard EN301 549, och WCAG2.1) som är relevanta ur UX-/interaktionsdesignperspektiv.

Arbetet sker tillsammans med andra kompetenser som frontendutvecklare, andra UX-designers, grafisk formgivare, teknisk testare, innehållsexperter, projektledare och användare, och förutsätter att konsulten har god kommunikations- och samarbetsförmåga både på svenska och på engelska.

Arbetsuppgifter

 • Stötta utvecklare i UX-designfrågor
 • Planera användbarhetsutvärderingar/tester
 • Genomföra användbarhetsutvärderingar
 • Interaktionsdesign
 • Prototyping.

Uppdraget kommer att ha sin tyngdpunkt under maj-juni, med minskad omfattning under följande månader. De två första månaderna kommer uppdraget därför ha behov av större tidsåtgång, upp till heltid, men utslaget över uppdragets gång är behovet 50 % av heltid. Upplägget kan samrådas inför uppdragsstarten.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

CV på svenska ska bifogas för konsulten för verifiering av krav och kompetensnivå.

Skallkrav:

 • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av att arbeta med interaktionsdesign i samband med utveckling av webbplatser inom större organisationer (med minst 500 anställda).
 • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med användbarhetsutvärderingar och tester av interaktionsdesign och UI-design tillsammans med målgrupper inom större organisationer (med minst 500 anställda).
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att ha utfört UX-uppdrag av typen interaktionsdesign, detaljdesign, prototyping och användbarhetsutvärderingar vid statlig myndighet.
 • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att använda designverktyg, t.ex. Adobe XD, Figma.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att tillämpa de tillgänglighetskrav (enligt standard EN301 549, och WCAG2.1) som är relevanta ur interaktionsdesign/UI-design-perspektiv.
 • Konsulten ska kunna genomföra användbarhetsutvärderingar på svenska och engelska.
Detaljer

Referens:46720

Ort: Norrköping

Omfattning:50%

Startdatum:2024-05-01

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.