Uppdragsbeskrivning

För vår kund VGR:s räkning söker vi nu efter en projektledare.

Ansvarsområden:

 • Konsulten ansvarar för ledning och styrning av teknikdelarna i Millenium
 • Ansvarar för koordination med Programkontoret
 • Ansvarar för att gemensamma programprocesser tas fram med PMO och tillämpas i teknikprojekten
 • Har översikt/kontroll/samordning över alla pågående teknik-projekt/områden, koordinering, leveranser och beroenden mellan dem och att säkerställa framdrift och samarbete mellan Millenium, andra projekt/program inkl. ÖGA, leverantör, KSD mfl
 • Övergripande kvalitets- och leveransansvar för teknikprojekten
 • Utvärderar/definierar nya projektförslag som behöver startas inom teknikområdet i samverkan med övriga programmet sammankallande för Teknisk ledning och ansvarig för beredning av ärenden Rapporterar till och samarbetar med Millenium Programledare. Rapporterar till Millenium Teknisk Ledning.

Skallkrav:

 • Minst 20 års erfarenhet, främst som linjechef samt program- och projektledare i liknande uppdrag.
 • Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt.
 • Gedigen erfarenhet av förändringsledning samt förmåga att visa tydligt ledarskap och kommunikationsförmåga i en komplex miljö på alla nivåer.
 • Förmåga att driva uppdrag mot uppsatta mål inom givna ramar.
 • Förmåga att förstå och hantera problem på både en taktisk och strategisk nivå och aktivt medverka till att nå målen på samtliga nivåer.
 • Erfarenhet från implementering av Millennium.

Börkrav:

 • Det är positivt med erfarenhet av VGR:s Millennium-program.
 • Erfarenhet av att använda VGR:s och Oracles programverktyg.
Detaljer

Referens:51177

Ort: Göteborg

Omfattning:100% varav 25% på distans

Startdatum:2024-07-01

Slutdatum:2026-12-30

Ansök senast:2024-05-19

Konsultförmedlare