Uppdragsbeskrivning

Kommunens Mål och budget 2024-2027 omfattar ett ökat fokus på kommuninvånarnas valfrihet kring välfärdsnära tjänster. Haninge kommun vill med ett tydligt informationsansvar göra enskilda personer medvetna om sin valfrihet genom relevanta jämförelser om olika utförare.

Ekonomiavdelningen efterfrågar en erfaren senior projektledare med ansvar för att leda flertalet team i samverkan för att utveckla en koncernövergripande digital jämförelsetjänst för kommuninvånare som motsvarar intressenternas och användarnas krav och behov.

Uppdraget ska ledas enligt agil metodik för en snabb och säker leverans som uppfyller lagkrav (Lag om valfrihetssystem, LOV) och kontinuerligt tillvaratar och värderar användarnas feedback. Den digitala jämförelsetjänsten ska i förlängningen kunna användas av samtliga kommunala verksamheter där det råder valfrihet men initialt under innevarande år är social- och äldreförvaltningens behov prioriterade .

Omfattningen kommer att variera och kommer inte vara 100 % under hela avtalsperioden. Exempelvis kommer inget arbete att ske under juli 2024.

Arbetet ska genomföras med tyngdpunkt på informationssäkerhet och juridiska aspekter för informationsflöden som säkerställer integritet och dataskydd. Parallellt ska uppdraget resultera i etableringen av en långsiktigt hållbar förvaltning med tydliga roller och ansvar i ett kreativt samarbete.

Projektledaren ansvarar för att driva en inkluderande och snabb utvecklingsprocess som levererar en efterfrågad och användbar digital jämförelsetjänst. Ansvaret omfattar att strukturera automatiserade dataflöden, säkerställa korrekt hantering av informationsflöden och jobba för att träna organisationen till att nå en ökad analysförmåga. Projektledarens framgång avgörs av att personen har tillgång till kompletterande kompetens och vid behov kan adressera expertis inom sakområden som exempelvis it-säkerhet, informationssäkerhet och juridiska aspekter. Utmaningar och oförutsedda händelser ska omhändertas samt prioriteras. Beslutspunkter till styrgrupp och övriga funktioner ska ha ett säkerhetsfokus.

Projektledaren ska tillsammans med flertalet team designa positiva digitala upplevelser. Målsättningen att experter med kritisk kompetens ska kunna identifiera utmaningar som inkluderas i en framgångsrik lanseringsstrategi och effektiv utrullning. Etableringen av en förvaltningsorganisation ska ske tillsammans med Kvalitetschef och team från flera olika funktioner inom kommunen med målet att följa PM3 (kommunens it-förvaltningsmodell).

Projektledaren kommer att svara till en styrgrupp som tillsätts för uppdraget. Rapportering sker kontinuerligt till styrgruppen som är uppdragsgivare. Kontaktperson för uppdraget är kvalitetschef.

Skallkrav:

  • Konsulten ska ha mångårig erfarenhet minst tio år (10 år) av komplexa uppdrag med praktisk erfarenhet av processledning, agilt arbetssätt och verksamhetsutveckling.
  • Konsulten ska ha gedigen erfarenhet minst tio år (10 år) av produktutveckling och produktpaketering med vana att leverera säkra digitala lösningar.
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av utrullning och strategier för skalning.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation på kommunal nivå.
  • Leverantören ska ha tillgång till experter med kompetens inom juridik (dataskydd, förvaltningsjuridik och it-rätt), informationssäkerhet och it-säkerhet.
  • Leverantören ska beskriva ett förslag på ett konkret upplägg med ett metodiskt genomförande av uppdraget med fokus på snabb leverans av en säker digital jämförelsetjänst till kommuninvånarna.
  • Leverantören ska utföra tjänsten på plats hos kommunen.
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av hantering av känslig data
  • Konsulten ska vara certifierad enligt Scrum Alliance och/eller Scaled Agile Inc.

Övriga krav:

  • 3 referensprojekt för relevanta uppdrag genomförda av konsulten ska redovisas.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:52350

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-05-27

Slutdatum:2024-12-31

Option:2025-07-31

Ansök senast:2024-05-19

Konsultförmedlare