Uppdragsbeskrivning: 

Bakgrund: enligt Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram ska kommunen tillgodose kommuninvånarnas behov av bostäder bland annat utifrån olika prisklasser och för hushåll med begränsad ekonomi. För att möjliggöra detta vill vi undersöka möjligheten för nya boendeformer. Det finns idag flera innovativa bostadsformer, exempelvis hyrköp, deläga, byggemenskap och kooperativ hyresrätt vars syfte är att sänka tröskeln för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Sådana exempel kan ses som inspiration till utredningen.

Omfattning av uppdraget Järfälla kommun har behov av minst en (1) senior konsult för att genomföra uppdraget. Antal timmar kan dock fördelas mellan flera konsulter för att genomföra uppdraget. Den seniora konsulten ska dock vara aktiv och bidra till minst 40 procent av den totala nedlagda tiden i uppdraget.

Uppdraget innebär att kartlägga vilka möjliga boendeformer som finns i syfte att fler hushåll med begränsad ekonomi ska kunna få en bostad. I uppdraget ingår även att analysera vilket utrymme som finns inom ramen för aktuell lagstiftning som säkrar boendes trygghet och rätt till sitt boende, samt att ta fram förslag till pilotprojekt att genomföra inom privat respektive kommunal mark. Det ingår även att analysera vilka finansiella förutsättningar som krävs för att genomföra pilotprojekt av dessa boendeformer i Järfälla kommun.

Uppdraget innefattar att:

 • Kartlägga möjliga boendeformer, upplåtelseformer och finansieringsalternativ
 • Analysera relevant lagstiftning utifrån kartläggningen, med fokus på den boendes trygghet och rätt till sitt boende
 • Ta fram en rekommendation till ett pilotprojekt att genomföra på kommunal respektive privat fastighet
 • Analysera finansiella förutsättningar för genomförande av pilotprojekt i Järfälla

Punkt 2, 3 och 4 ska innefatta analys på kommunal respektive privat mark.

Järfälla kommun kan komma att lägga till beställning av ytterligare analyser. Dessa stäms av i förväg mellan konsult och kontaktperson på Järfälla kommun och kan komma att omfatta maximalt 100 timmar under perioden 2024-09-20 – 2024-11-01. Optionen är ensidig och kan endast utlösas av Järfälla kommun.

Krav på leverans Senast 2024-09-20 ska leverantören leverera:

 • En rapport innehållandes ovan nämnda punkter, dvs. kartläggning av innovativa boendeformer, analys av relevant lagstiftning, rekommendation till pilotprojekt, samt analys av finansiella förutsättningar för genomförande av pilotprojekt i Järfälla. De tre sistnämnda delarna av rapporten ska innehålla analys på kommunal respektive privat mark.
 • Presentation av slutrapport
 • Projektorganisation Järfälla kommun bidrar med två kontaktpersoner som samordnar uppdraget med övrig verksamhet i kommunen. Konsulten rapporterar till dessa två kontaktpersoner.
 • Kontinuerliga avstämningar ska ske mellan konsult och kontaktpersonerna på Järfälla kommun. Datum för avstämningar och tidplan sätts upp vid uppstartsmöte. Minst en delrapportering under uppdragstiden planeras in.

Krav på dokumentation Senast 2024-09-20 ska leverantören leverera:

 • En rapport innehållandes ovan nämnda punkter, dvs. kartläggning av innovativa boendeformer, analys av relevant lagstiftning, rekommendation till pilotprojekt, samt analys av finansiella förutsättningar för genomförande av pilotprojekt i Järfälla. De tre sistnämnda delarna av rapporten ska innehålla analys på kommunal respektive privat mark.
 • Presentation av slutrapport

Handlingar som ska ingå i offert:

 • CV
 • Genomförandeplan
 • Pris

Skallkrav:

 • Uppdragsansvarig ska ha genomfört minst tre (3) liknande uppdrag tidigare, i form av omvärldsbevakning och analys där minst ett (1) av dessa uppdrag ska ha handlat om bostadsmarknaden och innovativa boendeformer

Övriga krav:

 • Genomförandeplan: Övergripande beskrivning för genomförandet av uppdraget inklusive tidplan, max 1 A4. Bifoga även organisationsöversikt för uppdraget. Resurser som jobbar i uppdraget, hur många timmar de ska lägga i uppdraget samt hur de planerar att disponera sin tid under uppdragets gång ska beskrivas.
 • Pris: Bifoga separat prisbilaga vid ansökan som redovisar uppskattad total budget, timpris och antal timmar för respektive konsult.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:52637

Omfattning:40%

Startdatum:2024-06-03

Slutdatum:2024-09-20

Ansök senast:2024-05-26

Konsultförmedlare