Uppdragsbeskrivning: 

Bakgrund: enligt Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram ska kommunen sträva efter att skapa flyttkedjor för att tillgängliggöra bostäder i det befintliga beståndet, bl.a. för att sänka tröskeln för fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Kommunen ska även möjliggöra för invånare att välja var och hur man vill bo och ta särskild hänsyn till de invånare vars boendepreferenser ändras över tid. De invånare som är i behov av ett större eller mindre boende, ett mer tillgänglighetsanpassat boende eller ett boende med en annan upplåtelseform ska kunna finna olika alternativ i sitt närområde. Kommunen ska också tillgodose kommuninvånarnas behov av bostäder bland annat utifrån olika prisklasser och för hushåll med begränsad ekonomi. För att möjliggöra detta vill vi undersöka vilken typ av bostäder och vilka boendemiljöer som kan tillskapas för att främja långa flyttkedjor inom Järfälla.

Region Stockholm genomförde en flyttstudie år 2022 där de undersökte vilka som var de viktigaste flyttmotiven för flyttar in och ut från regionen. De undersökte bland annat flyttmotiv som kategoriserades i arbete, boendemiljö, bostad, sociala orsaker, studier och övrigt. Det är önskvärt att applicera samma kategorisering i en lokal studie för att bättre förstå flyttmotiven inom Järfälla, anledningar till att invånare väljer att inte flytta ifrån sitt nuvarande boende samt vad som hade kunnat möjliggöra flyttar.

Omfattning av uppdraget Järfälla kommun har behov av minst en (1) senior konsult för att genomföra uppdraget. Antal timmar kan dock fördelas mellan flera konsulter för att genomföra uppdraget och dessa behöver inte vara seniora. Den seniora konsulten ska dock vara aktiv och bidra till minst 40 procent av den totala nedlagda tiden i uppdraget. Uppdraget innebär att genomföra en studie av flyttmotiv och boendepreferenser bland invånare i Järfälla samt att studera flyttmönster inom kommunen samt till och från kommunen. Uppdraget omfattar även att sammanställa resultat från redan framtagna utredningar och underlag kring olika gruppers behov och efterfrågan på bostäder. I uppdraget ska också en kartläggning göras av vad forskning visar på gällande att skapa långa flyttkedjor. Utifrån underlaget ska en analys göras av vilken typ av bostäder och boendemiljöer som behöver tillskapas samt var någonstans, för att skapa långa flyttkedjor och tillgängliggöra bostadsbestånd i Järfälla. Studierna och analyserna ska kunna redovisas på RegSO-nivå samt per hustyp, upplåtelseform och hushållstyp. Det är även önskvärt att analyserna görs mot bakgrund av variabler så som inkomst, ålder och utbildningsnivå.

Uppdraget innefattar:

 • Studie av flyttmotiv och boendepreferenser bland invånare i Järfälla.
 • Studie av flyttmönster inom kommunen samt till och från kommunen.
 • Kartläggning och sammanställning av forskning och tidigare utredningar och underlag av olika gruppers behov och efterfrågan.
 • Analys av vilken typ av bostäder och boendemiljöer som behöver tillskapas var för att skapa långa flyttkedjor och tillgängliggöra bostadsbestånd för nya målgrupper i Järfälla.

Krav på leverans Senast 2024-12-13 ska leverantören leverera:

 • En rapport innehållandes studie, kartläggning och analys.
 • Rapporten ska även innehålla en Järfällamodell för flyttkedjor, baserat på resultaten från studien, kartläggningen och analysen.
 •  Presentation av slutrapport och Järfällamodellen för flyttkedjor. Samtliga studier och analyser redovisas på RegSO-nivå samt per hustyp, upplåtelseform och hushållstyp. Det är även önskvärt att analyserna görs mot bakgrund av variabler så som inkomst, ålder och utbildningsnivå.

Förväntat resultat Senast 2024-12-13 ska leverantören leverera:

 • En rapport innehållandes studie, kartläggning och analys.
 • Rapporten ska även innehålla en Järfällamodell för flyttkedjor, baserat på resultaten från studien, kartläggningen och analysen.
 • Presentation av slutrapport och Järfällamodellen för flyttkedjor.

Samtliga studier och analyser redovisas på RegSO-nivå samt per hustyp, upplåtelseform och hushållstyp. Det är även önskvärt att analyserna görs mot bakgrund av variabler så som inkomst, ålder och utbildningsnivå.

Delar av uppdraget kräver arbete på plats i Järfälla.

Projektorganisation Järfälla kommun bidrar med två kontaktpersoner som samordnar uppdraget med övrig verksamhet i kommunen. Konsulten rapporterar till dessa två kontaktpersoner.

Kontinuerliga avstämningar ska ske mellan konsult och kontaktpersonerna på Järfälla kommun. Datum för avstämningar och tidplan sätts upp vid uppstartsmöte. Minst en delrapportering under uppdragstiden planeras in vid uppstart.

Krav på dokumentation Senast 2024-12-13 ska leverantören leverera:

 • En rapport innehållandes studie, kartläggning och analys.
 • Rapporten ska även innehålla en Järfällamodell för flyttkedjor, baserat på resultaten från studien, kartläggningen och analysen.
 • Presentation av slutrapport och Järfällamodellen för flyttkedjor.

Samtliga studier och analyser redovisas på RegSO-nivå samt per hustyp, upplåtelseform och hushållstyp. Det är även önskvärt att analyserna görs mot bakgrund av variabler så som inkomst, ålder och utbildningsnivå.

Handlingar som ska ingå i offert: – CV – Genomförandeplan – Pris

Skallkrav

 • Kompetens att genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier kring bostadsmarknaden och flyttmönster samt metoder för att undersöka flyttmotiv och preferenser
 • Uppdragsansvarig ska ha genomfört minst tre (3) liknande uppdrag tidigare, i form av studie, kartläggning och/eller analys av flyttmönster, flyttstudier och/eller flyttkedjor

Övriga krav

 • Genomförandeplan: Övergripande beskrivning för genomförandet av uppdraget inklusive tidplan. Bifoga även organisationsöversikt för uppdraget. Beskriv resurser som jobbar i uppdraget, hur många timmar respektive konsult ska lägga i uppdraget samt hur ni planerar att disponera er tid under uppdragets gång.
 • Pris: Bifoga separat prisbilaga vid ansökan som redovisar uppskattad total budget, timpris och antal timmar för respektive konsult.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:52641

Ort: Stockholm

Omfattning:40%

Startdatum:2024-06-03

Slutdatum:2024-12-13

Ansök senast:2024-05-26

Konsultförmedlare