Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu ett Dataskyddsombud till vår kund. Avropet omfattar en resurskonsult som dataskyddsombud (DSO) för ett antal kommunala bolag. I dagsläget läggs ca 82 timmar/månad som DSO. Behovet av en resurskonsult omfattar till en början 6 månader och startar omgående. Det kan eventuellt bli tal om förlängning.

De kommunala bolagen har i dagsläget ett gemensamt dataskyddsombud på 50%. Den personen kommer att vara sjukskriven under en period och kunden behöver en resurs till detta uppdrag.

Uppdraget kan genomförs på plats i Mora eller på distans.

Tillsyn av kommunernas dataskyddsarbete ska genomföras med en omfattning som är relevant i förhållande till kommunernas storlek och organisation.  Ombudet ska med förordningen som grund självständigt planera tillsynsarbetet.

Tillsyn som påkallas av externa faktorer, t.ex. incidenthantering eller situationer där tillsynsmyndigheten initierar ombudets arbete ska regleras via avlämnat timpris. I förekommande fall ska en gemensam bedömning göras av tidsåtgången.

Rådgivning:

Verksamheten har en informationsorganisation bestående av dataskyddssamordnare i förvaltningarna. Dessa hanterar enklare dataskyddsfrågor samt samordnar och driver det löpande GDPR-arbetet i respektive förvaltning.

I tjänsten som DSO för de kommunala bolagen ingår:

 • Rådgivning och stöd för de registrerade i samband med ex. registerutdrag, återkallande av samtycke, begäran av radering av uppgifter o dylikt.
 • Rådgivning och stöd till dataskyddssamordnarna i alla typer av GDPR-frågor som anges i förordningen i den mån det inte hanteras internt.
 • Representation av kommunerna i länsövergripande nätverket för kommunernas DSO: er avseende erfarenhetsutbyte och gemensamma frågeställningar.
 • Medverkan i dataskyddsprojekt som omfattar länets samtliga, eller ett urval av, länets Kommuner.

Skallkrav:

 • DSO ska uppfylla artikel 37 i dataskyddsförordningen. DSO ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.
 • Konsulten ha erfarenhet av likartat uppdrag från kommunal förvaltning.
 • Krav på tidigare erfarenhet ska styrkas av till avropssvaret bilagt CV

Följande uppgifter ska framgå:

 • Beskrivning av referensuppdrag
 • Uppdragsgivare
 • Kontaktperson hos uppdragsgivare
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • E-postadress till kontaktperson
Detaljer

Referens:52714

Ort: Distans, Mora

Omfattning:500 timmar

Startdatum:ASAP

Slutdatum:6 månader från start

Ansök senast:2024-05-27

Konsultförmedlare