Uppdragsbeskrivning

Region Skånes nuvarande Användarnära IT-avtal löper ut 2027 och därmed behöver en ny upphandlingsprocess påbörjas. Användarnära IT-tjänster omfattar områdena IT Arbetsplats, Utskrifter, Multimedia, Tillbehör, Virtual Desktop, Klientplattform & Mobilplattform, Servicedesk och Närservice. Projektet beräknas pågå i cirka två år.

Uppdraget innebär att stötta enheten för Digital Arbetsplats med att förbereda och genomföra upphandlingen av Användarnära IT-tjänster, i samarbete med Region Skånes inköpsorganisation. Initialt inkluderar arbetet att genomföra en RFI, definiera upphandlingens omfattning, samt ta fram och förankra beslutsunderlag. Detta innefattar även formulering av krav och behov. En intressentanalys baserad på intervjuer med ett 50-tal medarbetare har redan genomförts. I det andra skedet hanteras själva upphandlingsprocessen, som ska resultera i ett signerat avtal som är optimalt utformat för att möta både nuvarande och framtida krav.

Arbetet behöver börja omgående för att säkerställa tillräckligt med framförhållning för ett kommande transitionsprojekt.

Vi söker nu en erfaren och kommunikativ projektledare med förmågan att driva komplexa digitaliseringsprojekt med mycket verksamhetspåverkan och med flera beroenden och många intressenter. En stor del av ditt uppdrag är att i ett högt tempo kommunicera med flera berörda intressenter inom Region Skåne.

Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för projektet och de ser gärna att du har erfarenhet av offentliga upphandlingar. I uppgiften ligger bland annat att definiera scope och behovsbeskrivning, kravställa och genomföra upphandlingen samtidigt som du följer deras processer och krav på administration och dokumentation.

Det offentliga bjuder på stor komplexitet och du bör därför ha erfarenhet och kunskap inom offentlig förvaltning. Det är viktigt att du har relevant teknisk förståelse, goda ledaregenskaper och erfarenheter av förändringsledning. Ditt engagemang för kontinuerligt lärande tillsammans med din erfarenhet kommer att vara en avgörande framgångsfaktor.

Region Skåne söker en projektledare som har erfarenhet av offentlig verksamhet samt förmågan att leda och kommunicera. Projektledaren har god förmåga att organisera, följa processer och rutiner. Det är också viktigt att du som projektledare är bra på att bygga relationer och säkerställer en god kommunikation till dina intressenter genom hela projektet. Du behöver kunna leda dialoger, workshops i ämnet och en viktig del kommer vara att få med framtida krav och därmed inte fokusera på hur det fungerar idag, utan fokusera på hur vi vill att det ska fungera i framtiden. Detta ställer krav på dig som projektledare att förstå framtiden och omsätta de krav som ännu inte uppstått i en verksamhet.

Du förväntas vara proaktiv, tålmodig, självständig och kunna ta initiativ för att lösa problem. Att du är prestigelös och lösningsorienterad ser vi som en framgångsfaktor. Nyckeln för att lyckas i denna roll är förmågan att förstå och kommunicera behov på flera plan samt att snabbt kunna identifiera och hantera eventuella utmaningar som kan uppstå under projektets livscykel.

Vi ser gärna att du har följande erfarenhet och kompetens:

  • Är kommunikativ och pedagogisk
  • Har erfarenhet av att arbetsleda och koordinera team inom offentliga upphandlingsprocesser
  • Är driven och inte ger dig förrän du har löst din uppgift
  • Att du motiverar och coachar din omgivning
  • Du har goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund
  • Du är strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samt förmåga att navigera i en komplex organisation.

 Meriterande:

  • Tidigare erfarenhet av Region Skåne
  • Tidigare erfarenhet av inköpsprocesser inom IT inklusive infrastruktur och managed services
  • Erfarenhet av komplexa projekt som inneburit påverkan på verksamhet i form av organisationsförändring, förändring i verksamhetsprocesser och/eller förändring i enskilda roller.

Tillhör kategori:

  • Projektledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:56029

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-01

Slutdatum:2025-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.