Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu en erfaren integrationsutvecklare som omgående kan gå in aktivt och stötta vår kund VGR i arbetet med att utveckla integrationslösningar för programmet Millennium, på deras Muleplattformar med regionens system, dess externa partners samt med den Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Vi söker en öppen och engagerad person som trivs med att samarbeta, verka i en självstyrande grupp och att i grupp dela med sig av sina idéer och lösningsförslag.

Skallkrav:

 • Praktisk erfarenhet av utveckling i Mule
 • Praktisk erfarenhet av Javautveckling
 • Praktisk erfarenhet av kommunikation med beställare, intressenter och användare av IT-stöd
 • Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift
 • Praktisk erfarenhet av utveckling av tjänsteorienterade integrationslösningar byggda med t.ex. web services och meddelandebaserad asynkron kommunikation
 • Praktisk erfarenhet av tekniker/protokoll: REST, SOAP, SFTP, HTTP och HTTPS
 • Praktisk erfarenhet och förståelse av integrations- och designmönster (EAI-patterns)
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med verktyg som Maven, Subversion och Jenkins

Börkrav:

 • Kunskaper om Oracles system Millennium och dess integrationslösningar
 • Praktisk erfarenhet av RIV TA, nationella tjänster och tjänstekontrakt
 • Praktisk erfarenhet av mappningsverktyg som t.ex. Altova Mapforce
 • Erfarenhet av arbete inom ett centralt integrationscenter
 • Erfarenhet av projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn
Detaljer

Referens:56124

Ort: Göteborg

Omfattning:100% varav 25% på distans

Startdatum:2024-06-17

Slutdatum:2025-06-12

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.