Uppdragsbeskrivning

Uppdrag att projektleda införandet av bemanningssystem inom social- och äldreförvaltningens verksamheter i Haninge kommun. Som projektledare har du det övergripande ansvaret för att utifrån satta tidsramar säkerställa framdrift. I rollen ingår avtalsfrågor, budget och tidplan samt att undanröja hinder för effekthemtagning. I rollen ingår framtagande av kommunikationsplan, förändringsledning samt samverkan både internt och externt för förankring. Införande av bemanningssystem införs parallellt med kommunens införande av nytt lönesystem, där båda införandena har stora beroenden till varandra och delvis samplaneras. En styrgrupp kommer att finnas för projektet.

Uppdraget innebär bland annat:

 • Projektledning
 • Acceptanstest integration samt specifika krav, hinder och utmaningar
 • Tydliggöra ägarskap och gränsdragningar
 • Leverantörsstyrning
 • Avtalskrav
 • Utbildningsplan
 • Förändrings- och kommunikationsplan

Utvärdering sker utifrån:

1. Helhetsbedömning baserad på efterfrågade kompetenser, egenskaper och erfarenheter.

2. Möjlighet till kontinuitet i uppdraget inkluderat möjlighet till förlängning av uppdraget.

Skallkrav:

 • Erfaren projektledare
 • Erfarenhet av införande av bemanningssystem
 • Erfarenhet av och kunskap om lönesystem
 • Erfaren testledare
 • Erfarenhet förändringsledning
 • Kan självständigt planera, kontrollera och följa upp
 • Erfarenhet av att presentera beslutsunderlag till styrgrupp på ett tydligt och pedagogiskt sätt
 • Erfarenhet av integrationer mellan löne- och bemanningssystem
 • Erfarenhet av leverantörsstyrning
 • Kunskap bemanningsekonomi

Personliga egenskaper:

 • Ledarskap
 • Förtroendeingivande
 • Kommunikativ och pedagogisk
 • Strukturerad och resultatorienterad

 

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:56130

Ort: Stockholm

Omfattning:75%

Startdatum:2024-08-12

Slutdatum:2025-04-30

Option:2025-10-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.