Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en eller flera resurskonsulter mellan 50-150% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid.

Konsulten ska på uppdrag av Solna ansvara för genomförandet av stadens IT-upphandlingar. I uppdraget ingår att agera IT-projektledare i förarbetena inför en upphandlings start samt att självständigt ansvara för upphandlingsprocessen samt implementeringen av nya avtal. I uppdraget ingår att projektleda fristående IT-projekt såsom att undersöka och eventuellt projektleda/verkställa/upphandla förbättringar avseende stadens e-handelssystem samt agera ansvarig projektledare för att ta fram stadens sourcingstrategi.

IT-upphandlaren/IT-projektledaren kommer ansvara för:

– Upprättande av projektplaner.

– Självständigt driva och genomföra IT-upphandlingar.

– Eventuellt införande av nya systemet och eventuella processförändringar.

– Eventuellt migrering från och avveckling av nuvarande systemstöd.

I uppdraget kan även viss avtalsuppföljning inom IT-området samt utredning/implementering av kategoristyrning ingå.

Projektorganisation Konsulten rapporterar till tf. inköps- och upphandlingschef.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Pris

– Övrigt / Annat: Beskrivning av tidigare uppdrag/erfarenhet liknande detta.

Skallkrav:

  • Utbildning inom IT, inköp och upphandling, juridik, ingenjör, civilekonom eller utbildning beställaren anser är motsvarande
  • Flerårig erfarenhet av att självständigt ha projektlett IT-projekt samt IT-upphandlingar

Övriga krav:

Erfarenheten styrks genom två referensuppdrag liknande detta som påbörjats inom de senaste fem åren. Det är meriterande om konsulten tidigare utfört uppdrag åt beställaren. Beskrivningen av referensuppdragen ska innehålla:

– Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget.
– Namn på konsult/er som genomförde uppdraget.
– Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget.
– Start- och slutdatum.

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:56222

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2024-06-17

Slutdatum:2025-01-31

Option:2026-01-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.