Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu två arkitekter, hädanefter kallade Arkitekt 1 och Arkitekt 2. Arkitekt 1 är vikarie för en av arkitekterna i kundens teknologiavdelning. Arkitekt 2 täcker en vakant tjänst. Arbetet innebär tre dagar på plats i kundens lokaler.

Arbetsområden:

 • Sätta målbilder tillsammans med utvecklare, designers, experter och ledare.
 • Bedöma vad som bör vara gemensamma lösningar och när undantag är lämpliga.
 • Påverka politik och strategi så att teknologin möjliggör kontinuerlig utveckling.
 • Hålla översikt över relevanta säkerhetskrav och yttre förutsättningar.
 • Bygga en utvecklingsorganisation där människor delar och hjälper varandra.
 • Programmera och prototypa tillräckligt för att hålla sig uppdaterade på relevant teknologi.
 • Stödja deras modell med autonoma och tvärfunktionella team med ägarskap över hela livscykeln.
 • Balansera autonomi med högre mål och skalningsmöjligheter.

Krav på arkitekterna:

 • Förstå när det är rätt att lyssna eller facilitera, och vara trygg nog att ta beslut när det behövs.
 • Ha pedagogisk förmåga och tydlig kommunikation.
 • Förstå helheten och kunna hantera starka yrkesmässiga meningsskiljaktigheter utan att förlora lugnet.

Specifika fokusområden:

Arkitekt 1 – Fokus på AWS och plattform

 • Hjälpa till att hålla sig uppdaterade om AWS och deras plattform Brolagt sti (se: Walk on the Golden Path – The Golden Path).
 • Stötta team som behöver hjälp.
 • Säkerställa att teknologiavdelningens förvaltningsuppgifter inom AWS följs upp.
 • Arbeta hands-on med AWS genom TEK.
 • Bidra med juridiska och informationssäkerhetsmässiga bedömningar av AWS som plattform.

Arkitekt 2 – Fokus på strategi över verksamheterna hos vår kund

 • Tillsammans med teknologichefen utarbeta beslutsunderlag och rekommendationer angående strategisk inriktning för IKT och utveckling hos vår kund.
 • Sätta sig in i nödvändig struktur och dokumentation för att kunna bidra effektivt till detta arbete.
 • Bistå avdelningen för strategi och analys vid behov.
 • Bidra till annat strategiskt arbete vid behov.
Detaljer

Referens:56246

Ort: Oslo

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-19

Slutdatum:2024-12-31

Option:6+6 månader

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.