Oppdragsbeskrivelse

For kundens regning søker vi nå to arkitekter, heretter kalt Arkitekt 1 og Arkitekt 2. Arkitekt 1 er vikar for en av arkitektene i kundens teknologiavdeling. Arkitekt 2 dekker en vakant stilling. Arbeidet innebærer tre dager på plass i kundens lokaler.

Arbeidsområder:

 • Sette målbilder sammen med utviklere, designere, eksperter og ledere.
 • Vurdere hva som bør være felles løsninger og når unntak er hensiktsmessige.
 • Påvirke politikk og strategi slik at teknologien muliggjør kontinuerlig utvikling.
 • Holde oversikt over relevante sikkerhetskrav og ytre forutsetninger.
 • Bygge en utviklingsorganisasjon hvor folk deler og hjelper hverandre.
 • Programmere og prototype nok til å holde seg oppdatert på relevant teknologi.
 • Støtte deres modell med autonome og tverrfaglige team med eierskap over hele livssyklusen.
 • Balanse autonomi med høyere mål og skaleringsmuligheter.

Krav til arkitektene:

 • Forstå når det er riktig å lytte eller fasilitere, og være trygg nok til å ta beslutninger når det trengs.
 • Ha pedagogiske evner og tydelig kommunikasjon.
 • Forstå helheten og kunne håndtere sterke faglige uenigheter uten å miste roen.

Spesifikke fokusområder:

Arkitekt 1 – Fokus på AWS og plattform

 • Hjelpe til med å holde seg oppdatert på AWS og deres plattform Brolagt sti (se: Walk on the Golden Path – The Golden Path).
 • Støtte team som trenger hjelp.
 • Sikre at teknologiavdelingens forvaltningsoppgaver innenfor AWS følges opp.
 • Arbeide hands-on med AWS gjennom TEK.
 • Bidra med juridiske og informasjonssikkerhetsmessige vurderinger av AWS som plattform.

Arkitekt 2 – Fokus på strategi over virksomhetene hos vår kunde

 • Sammen med teknologisjefen utarbeide beslutningsgrunnlag og anbefalinger angående strategisk retning for IKT og utvikling hos vår kunde.
 • Sette seg inn i nødvendig struktur og dokumentasjon for å kunne bidra effektivt til dette arbeidet.
 • Bistå avdelingen for strategi og analyse ved behov.
 • Bidra til annet strategisk arbeid ved behov.
Detaljer

Referens:56254

Ort: Oslo

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-19

Slutdatum:2024-12-31

Option:6+6 måneder

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.