Uppdragsbeskrivning

Haninge kommun, KSF, Löneenheten avropar en (1) Utbildningsledare för införandet av nya systemstöd för HR- och lönearbetet.

Omfattning av uppdraget: Kommunen förbereder implementering av löne- och HR-system våren 2025. För att säkerställa en strukturerad avveckling av befintliga system samt en snabb och smidig övergång till de nya digitala lösningarna söker Lönechefen en erfaren Seniorkonsult med kvalificerad ledarprofil. Rollen som Utbildningsledare är kritisk för att lyckas med en framgångsrik målgruppsanpassad utrullning. Förväntningarna på ett maximalt nyttjande av resurser och kompetenser som resulterar i en hög användningsgrad gör att uppdraget är komplext med omfattande krav på samarbete och kommunikation. Utbildningsledaren ska fungera som en länk mellan teknik, användare och supportfunktioner med ansvaret att säkerställa att lösningarna integreras effektivt i ordinarie verksamheter.

I ansvaret ingår att:

– Leda flertalet team i samarbete och kommunikation utifrån en strukturerad utbildningsplan.

– Identifiera och hantera potentiella risker före-, under- och efter implementationen samt kommunicera dessa till beslutsfattare.

– Ta fram strategier som ska användas i processutveckling, skapar positiva upplevelser och resulterar i en hållbar förändring i organisationen.

– Säkerställa att all relevant dokumentation för implementeringen och användningen av de nya lösningarna är korrekt, uppdaterad och digitalt tillgängliga.

– Regelbundet rapportera till ansvariga om ändrade förutsättningar, eventuella problem eller hinder och exemplifiera framsteg som driver motivation och ökad samverkan.

– Genomföra regelbundna utvärderingar av systemets prestanda och användbarhet, och föreslå förbättringar baserat på insamlade data och feedback.

– Koordinera samarbetet mellan olika avdelningar och intressenter inom kommunen för att säkerställa att alla aspekter av implementeringen beaktas och håller inom angiven tidsram.

Leverantören ska utföra tjänsten på plats hos kommunen. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-08-05.

Leverantören ska i sitt uppdragsansvar kunna upptäcka behov av tillfällig kompetensförstärkning eller expertroller, vid exempelvis oförutsedda händelser i projektet, snabbt kunna sätta in personer med kompletterande kompetenser som projektet saknar.

Skallkrav:

  • Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av ledarskap och att leda team i komplexa uppdrag och förändring, minst femton år (15 år)
  • Konsulten ska ha mångårig erfarenhet, minst femton år (15 år) av att driva verksamhetsutveckling och digitalisering i en kommun
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att utveckla och leda utbildningsinsatser som involverar olika målgrupper i samarbete och lärande i minst en organisation med 5 000 anställda
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att kravställa it-leverantörer och att leda framgångsrika systemimplementationer i rollen som Förändringsledare
  • Konsulten ska ha praktisk projekterfarenhet med kunskaper inom området HR och Lön
  • Konsulten ska ha erfarenhet av digital produktutveckling och design
  • Konsulten ska vara väl insatt i omvärldstrender och teknikutveckling för att kunna agera strategisk rådgivare till personer i ledande positioner
  • Konsulten ska ha kunskaper i innovationsledning, tjänstedesign och agila arbetssätt

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:58509

Ort: Stockholm

Omfattning:50%

Startdatum:2024-08-05

Slutdatum:2025-06-30

Ansök senast:2024-07-22

Konsultförmedlare