Uppdragsbeskrivning

För vår kunds räkning i Norge söker vi nu ett team som tillsammans har spetskompetens inom molntransformation, från strategiska bedömningar till etablering av ’governance’ och tekniskt genomförande.

Syftet med uppdraget är att bistå vår kund, hädanefter Kunden, med att ytterligare konkretisera och operationalisera molnstrategin. SKY-projektet förväntas pågå under flera år, där detta uppdrag kommer att utgöra en av de inledande aktiviteterna som ska bidra till att ge arbetet form och riktning. Detta genom att testa molntjänster och utarbeta operationaliserbara första versioner av ’governance’ (riktlinjer, styrnings- och förvaltningsdokumentation) för molnanvändning. Dessa aktiviteter ska bygga molnkompetens hos Kunden, informera målbilden för framtida molnanvändning och tillhörande upphandlingar.

Ansvarsområden:

 • Facklig rådgivning kring projektets övergripande inriktning och vägval.
 • Driva arbetet med Proof-of-Concept avseende teknisk etablering (arkitektur, landningszoner m.m.), samt bidra till att säkerställa önskad kompetensutveckling.
 • Facilitering av processer och bidrag med facklig expertis vid utarbetande av besluts- och bedömningsramverk för användning av offentlig moln inklusive upphandlingspolicy.
 • Bidra med facklig expertis vid utarbetande av säkerhetspolicy för offentlig moln.
 • Facilitering av processer och bidrag med facklig expertis vid första versionen av driftsmodell för molntjänster.
 • Stödja i projektets övriga leveranser efter prioritering och behov.

Projektet är omfattande till sin natur och prioritering av aktiviteter görs fortlöpande baserat på behov, ny insikt och lärande. Ansvarsområden kan därför justeras under projektets gång.

Kvalifikationer:

 • Flera års erfarenhet av molnteknologi och att driva molntransformation/‘Cloud adoption’, gärna från jämförbara organisationer.
 • Flera års erfarenhet av etablering av moln-‘governance’ och säkerhet för och i molnlösningar, gärna från jämförbara organisationer.
 • Minst dokumenterad erfarenhet av teknisk etablering i Azure (arkitektur, landningszoner m.m.). Flera års teknisk erfarenhet från Azure och gärna flera molntjänstleverantörer, inklusive design och etablering av en helhetsarkitektur för offentlig moln är önskvärt.
 • Flera års erfarenhet av etablering och genomförande av drift och förvaltning av offentliga molntjänster över IaaS, PaaS och SaaS.
 • Grundläggande certifieringar inom en eller flera molnplattformar. Specialistcertifieringar inom en eller flera molnplattformar är önskvärt.
Detaljer

Referens:59314

Ort: Bodø, Hybrid, Tromsø

Omfattning:150-200%

Startdatum:2024-08-21

Slutdatum:2024-12-31

Ansök senast:2024-08-05

Konsultförmedlare