Oppdragsbeskrivelse

For vår kundes regning i Norge søker vi nå et team som sammen har spisskompetanse innen skytransformasjon, fra strategiske vurderinger til etablering av ’governance’ og teknisk gjennomføring.

Formålet med oppdraget er å bistå vår kunde, heretter Kunden, med å ytterligere konkretisere og operasjonalisere skystrategien. SKY-prosjektet forventes å pågå over flere år, hvor dette oppdraget vil utgjøre en av de innledende aktivitetene som skal bidra til å gi arbeidet form og retning. Dette gjennom å teste skytjenester og utarbeide operasjonaliserbare første versjoner av ’governance’ (retningslinjer, styrings- og forvaltningsdokumentasjon) for skybruk. Disse aktivitetene skal bygge skykompetanse hos Kunden, informere målbildet for fremtidig skybruk og tilhørende anskaffelser.

Ansvarsområder:

 • Faglig rådgivning rundt prosjektets overordnede innretning og veivalg.
 • Drive arbeidet med Proof-of-Concept med hensyn til teknisk etablering (arkitektur, landingssoner m.m.), samt bidra til å sikre ønsket kompetanseutvikling.
 • Fasilitere prosesser og bidra med faglig ekspertise ved utarbeidelse av beslutnings- og vurderingsrammeverk for bruk av offentlig sky inkludert anskaffelsespolicy.
 • Bidra med faglig ekspertise ved utarbeidelse av sikkerhetspolicy for offentlig sky.
 • Fasilitere prosesser og bidra med faglig ekspertise ved første versjon av driftsmodell for skytjenester.
 • Støtte i prosjektets øvrige leveranser etter prioritering og behov.

Prosjektet er omfattende av natur, og prioritering av aktiviteter gjøres fortløpende basert på behov, ny innsikt og læring. Konsulentenes ansvarsområder kan derfor justeres underveis i prosjektet.

Kvalifikasjoner:

 • Flere års erfaring med skyteknologi og å drive skytransformasjon/‘Cloud adoption’, gjerne fra sammenlignbare organisasjoner.
 • Flere års erfaring med etablering av sky-‘governance’ og sikkerhet for og i skyløsninger, gjerne fra sammenlignbare organisasjoner.
 • Minst dokumentert erfaring med teknisk etablering i Azure (arkitektur, landingssoner m.m.). Flere års teknisk erfaring fra Azure og gjerne flere skytjenesteleverandører, inkludert design og etablering av en helhetsarkitektur for offentlig sky er ønskelig.
 • Flere års erfaring med etablering og gjennomføring av drift og forvaltning av offentlige skytjenester over IaaS, PaaS og SaaS.
 • Grunnleggende sertifiseringer innen en eller flere skyplattformer. Spesialistsertifiseringer innen en eller flere skyplattformer er ønskelig.
Detaljer

Referens:59317

Ort: Bodø, Hybrid, Tromsø

Omfattning:150-200%

Startdatum:2024-08-21

Slutdatum:2024-12-31

Ansök senast:2024-08-05

Konsultförmedlare