Uppdragsbeskrivning

Handledning vid ca fyra tillfällen under läsåret. Tiden för varje handledingstillfälle är ca 2 timmar. Fler tillfällen kan tillkomma vid behov. Mottagare för handledningen är det PBS-team som finns på skolan (fem personer i skrivande stund). Handledningen består av fortsatt vägledning i den implementering av PBS som pågår. Även vägledning hur och när nya processer påbörjas.

Förväntat resultat Kunna vägleda utifrån verksamhetsspecifika frågor samt personal och elever tillhörande anpassad skolform.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Pris

Skallkrav:

  • Handledaren ska ha god kännedom om PBS men även anpassad skolform

Börkrav:

  • Meriterande om även god kännedom om elevgruppen (div utmanande beteeende) och alla de utmaningar som dessa elever samt personal möter

Övriga krav:

  • Ett (1) referensuppdrag som beskriver vad handledaren har gjort i tidigare uppdrag som liknar detta

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:59689

Ort: Stockholm

Omfattning:2 tim per tillfälle exkl restid. ca 4-6 tillfällen under läsår 24/25

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2025-06-10

Ansök senast:2024-08-08

Konsultförmedlare