Arbeidsoppgaver:

Vi søker akkurat nå en UX-designer til vår kunde. Seksjon for digitale tjenester har behov for en UX-designer til å bistå med utforming og kvalitetssikring av brukeropplevelsen i saksbehandlingsapplikasjoner for publikum og ESAS. I tillegg er det behov for evaluering av brukergrensesnittet i kundens nye fagsystem, KODA.

Publikumsportalen leverer søknadskjemaer til pårørende, domfelte i samfunnet og samarbeidspartnere.

ESAS sørger for informasjonsutveksling på mellom kunden, domstolene, politiet samt andre aktører i straffesakskjeden.

KODA er basert på en UCase-løsningen fra Unilink Software.

Sikker informasjonsdeling gir ellers basis for en trygg prosess for både innsatte og ansatte. Konkret har kunden følgende mål:

 • Effektiv samhandling
 • Effektive arbeidsprosesser
 • God informasjonssikkerhet og -kvalitet
 • God styrings- og beslutningsinformasjon
 • God rettsikkerhet

Kompetanse:

 • God kjennskap til WCAG2.1 AA og ARIA1.1
 • God kjennskap til prinsipper for interaksjonsdesign og brukervennlighet
 • God kjennskap til offentlige krav til brukervennlighet og interaksjonsdesign

Kvalifikasjoner:

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå på bachelor- eller mastergradsnivå
 • Minimum 5 års erfaring med interaksjons- og brukervennlighetsdesign

Konsulenten bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under:

 • Utforming av wireframes, skisser og/eller prototyper
 • Erfaring med tjenestedesign
 • Prosjekterfaring fra offentlige sektor
 • Erfaring med test av brukervennlighet
 • Erfaring med kartlegging av prosesser og prosessdesign

Oppdragsgivers forventninger til plassering:

Kunden legger til rette for fjernarbeid, men det er ønskelig med deltakelse på enkelte samlinger og møter i Horten og Lillestrøm. Anslagsvis 2-4 ganger pr måned.

Detaljer

Referens:59706

Ort: Lillestrøm/Horten

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-12

Slutdatum:2025-12-31

Ansök senast:2024-07-26

Konsultförmedlare